Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Husum "New Energy" bød på mange tyske varmepumpefirmaer.

 

En varmepumpe er et fordampningsanlæg der trækker varmen fra enten jorden eller luften og sidenhen fortætter dampene til højere temperaturer.

Fordampningen sker via en letfordampelig væske , der i gamle dage altid var freon eller kvælstof ligesom i store køleanlæg , men i dag f.eks kan være butan (flaskegas).

Andre luft til væske luftarter som æter og acetone kan naturligvis også bruges.

Derfra man trækker varmen skal helst være meget stort. Eller involvere mange meter køleslange. Hvorfor luft til vand varmepumper har mange meter slange oprullet i boxe udenpå huse. Eller man har nedgravet 500 meter plastslange i baghaven (jordvarmeanlæg), hvori der ofte løber saltvand..

I Tyskland kan man også få jordvarme brønde , der går lodret 100 meter ned i undergrunden, hvori der er nedsænket tilløbs og afløbsslanger. Samme princip som fjeldvarme i Norge.

Lodrette boringer fylder jo ingenting på grunden , men har et stort volumen under huset. Plejehjem kan have flere brønde for at hente energi nok op.

Jo flere kvadratmeter hus, des større varmepumpe er det nødvendigt at anskaffe. Så priser over 60.000 kroner er ikke unormalt. Og mange gange 3 gangs så meget.

Da tilløb af middel varme er vigtig, så er undergrundens beskaffenhed også vigtig.

Stiv lerjord er dårligere end vandførende samdlag.

Derfor foretrækker flere luft til vand varmepumper, hvor man trækker kalorierne ud af luften. Jo fugtigere luft des bedre.

Har man andre energikilder, som mælke køletanke , stald varme dybfrisere i købmandsbutikker , så kan de samme varmepumper snildt bruges på lignende måde her.

En varme pumpe er et omvendt køleskab eller dybfryser teknologi. Så den koster også mange kWh i årlig elektricitets drift. Omkring en trediedel af energien der kommer ud.

Forskellen mellem forbrug og produktion kaldes COP effekten. En til tre er lavt en til 5 er meget fint. Altså 1 kWh elektricitet og 5 kWh varme. Alts gevinst på 4 kWh.

Det hele skal erstatte et oliefyr, der bruger 21 kW. Så en varmepumpe på 7 kW dur kun til sommerhuse. Og 14 kW kræver andre energikilder som brændeovne eller varmeblæsere, på de koldeste dage.

Wolf va en af de større lokale varemepumpe firmaer , der dækkede hele Slesvig holsten.

http:www.wolf-technik.com

Ian

Dagens vits

Lærerinden søgte i alle kroge og under borde og stole, men kunne ikke finde nogen gummistøvler. Tilsidst sage hun: Er du sikker på, at dette her ikke er dine gummistøvler? Ja der var sne på mine.
Nive info
Gå til toppen