Akilleshæl til gode ideer er kæmpetab via elektrolyse.

Der var ikke meget sol i februar. sammenlignet med tidligere år.

Regeringen tøver fortsat med en CO2 afgift.

Og der er godt nok mange udmeldinger og skåltaler , der ikke bliver til noget.

I stedet for et stort geotermisk anlæg ved Nordjyllandsværket søger man nu andre løsninger.

For få år siden kom 85 procent af elektriciteten fra a-kraft.

Vindmøllerne bærer skylden for strømudfaldet meddeler pressen i Texas.

Med omlægning fra kul, olie og naturgas til sol, vind og elektricitet vælter problemerne ind.

Hvad bestemmer vands tilstandsformer ? Fast, flydende og gas.

 

6 nye reaktorer i Polen vækker bekymring i Tyskland.

Man kan gemme energi som beliggenhedsenergi i store vandsøer. Og har man ikke vandsøer, så kan man bygge dem på toppen af bakken.

Anlæggene kobler ind , når strømmen svigter.

Vinterstorme, oversvømmelser ,defekte systemer ,almindelig nedbrud og det der er værre.