Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Alt der kan brænde kan i princippet bruges som brændsel i et stokerfyr.

 

Træpiller blev oprindelig produceret på basis at savsmuld fra møbelfabrikker , hvor en pelleteringsmasking pressede træmassen til pellets. Sidenhen kom der andre træaffaldsdele i pelleteringsmaskinen. Og da møbelfabrikkerne lukkede i Danmark , så flyttede man til de nabolande hvor affaldstræmasse var til rådighed. Og vi så træpiller fra Polen, Lithuen , Finland m.v.

Efterspørgslen steg og frisk træ fra skovene fandt frem til pillefabrikkerne. Og snart fandt alle mulige fyldstoffer også vej ind i træpillerne. Snart kunne man ikke få nok , så selv trærødder med jord pg sand blev pilleteret.

Idag nøjes man ikke med affaldstræ fra nabolandene, men importerer fra både USA og Canada i hele skibsladninger. Og de senere år er gamle plantager syd for ækvator fældet . Det hurtigere voksende tropetræ-smuld finder vej mod Europa.

Sår når vi køber træpiller så er det ikke ligegyldigt hvorfra de oprindelig kommer.

Mange gange er det blandingsprodukter , der ligesågodt kunne indeholde granulerede bildæk , koks og andet brændbart, men det kan sees.

I Danmark får vi fortrinsvis gode træpiller, men det gør de ikke alle steder hvor de sælges.

Efter elværkerne er gået over fra kul til træpiller er efterspørgslen steget og dermed prisen. Og hvis der er for meget fyldstof i træsmulden, som sand , så falder brændværdien .

Det kan undgås ved at gå over til flis , men det kræver en stor stoker snegl.

Problemet med flis er , at man skal tage hele læs. Som i visse tilfælde kan selvantænde. Så flis skal håndteres anderledes forsigtigt. Til gengæld er det ofte fint træ.

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen