Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Et energitungt brændsel bliver nu forbudt i Danmark.

 

Petrokoks der er et restprodukt fra olieindustrien og ikke udvundet som traditionelle koks fra kul og brunkul bliver nu forbudt at anvende efter 1. januar. Skriver EnergySupply online.

Indtil nu har man anvendt petrokoks i fjernvarmeværker og i private brændefyr.

Koks af denne type både lugter og udsender skrappe luftarter under forbrænding. Derudover inderholder petrokoks en del nikkel , der hensetter asken som "farligt affald".

Petrokoks laves på basis af den allersidste tunge råolie på olieraffinaderiet. Som opvarmes til 500 grader under slutprocessen. Derudover ødelægger brændslet både brændeovn, skorstensrør og skorstene. Så disse anlæg hyppigt skal revitaliseres.

Til gengæld er der masser af varme i petrokoks. Så nu skal brugerne ud og finde andre brændselsalternativer. Og det øger så trykket og efterspørgslen på andre brændsler.

Petrokoks hører til den fæle ende af forurenende brændsler. Så det bliver kun et savn hos dem der er ligeglade med luftforureningen i miljøet.

Man må ikke håbe på at de så brænder bildæk og gummigranulat i stedet.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/622432/slut_med_at_fyre_med_petrokoks

Ian

Dagens vits

- Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? - ??? - En piratkopi
Nive info
Gå til toppen