Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Utætte biogasanlæg har det med at lugte. Specielt svovlbrinte er et problem.

 

Biogasanlæg bør ikke ligge i eller op af bymæssig bebyggelse. Uheld , dagli drift og forkert drift har det med at skabe problemer, når anlæg udleder blandede gasarter.

Da energikrisen kom i 1973 blev der eksperimenteret med mange forskellige energiløsni9nger. Et af disse løsninger var at omdanne gødning fra dyr til brugbar gas. Og mange anlæg opbygget udfra forskellige forudsætninger så dagens lys.

Samtidig viste småskala forsøg , at det ikke altid var lugtfri aktivitet forbundet med processen.

Det bedste var hvis man kunne anvende biogasen samtidig med produktionen. Og her valgte man ombyggede dieselmotorer med tændrør , som trak en dynamo (generator).

Biogassen blev til 70 procent varme og 30 procent elektricitet.

Selve gassifikationen skete i en lukket beholder m hvor sollys og ilt ikke kunne komme ind.

Idet biogassen er en såkaldt anaerob process. Ligesom i det sorte mudder i en mose.

Mudder der jo også lugter af svovlbrinte ( lugt af rådne æg).

Gødning af køer , grise, høns og lignende kunne bringes til udvikle gas. Og specielt ved særlige varmegrader ( f.x. 32 grader celsius) var der god gang i methanbakterierne.

Fodring med blegesand og affalds fedt fra industri og rensningsanlæg gav ekstra meget gas.

Men gassen var en blandingsgas med CO2 , CO- , Svovlbrinte og Methan udover vanddamp,

CO2 og CO- (kultveilte og kulilte) kunne renses ved at boble gassen gennem kalkvand.

Svovlbrinten kunne fjernes i filtre med jernspåner. Og så kunne methanen enten brændes i et brændefyr eller køres igennem motor. Efter få år var det mest motorløsningen man brugte.

Spildvarmen opvarmede så stuehuset , staldene og lignende. Elektriciteten brugte man selv eller solgte til lysnettet.

Når anlæg lugter , så er det rågas der slipper ud. Eller når filtrene er tærede væk. Idet svovlbrinte æser alle jernfiltspåner hurtigt.

Specielt i blandede anlæg , der også tager husholdningsaffald , synes der at have været problemer.

Når det nu lugter i Kalundborg, så er det på grund af udslip af svovlbrinte . De andre gasser lugter ikke så meget.

Se også artikel i;

https://www.energy-supply.dk/article/view/621723/det_lugter_i_kalundborg?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Ian

Dagens vits

– “Naturligvis er der ulemper ved demokratiet… vælgerne eksempelvis!!”
Nive info
Gå til toppen