Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

"Schwartse Pumpe" hed Østtysklands største brunkuls elværk. I dag graves der nu mere brunkul i Vesttyskland.

 

Landsby efter landsby er blevet ofret fordi der er brunkul i undergrunden. Et mindre lødigt brændstof , men som i kraft af tilgængelighed og mængde leverer mange kWh til det tyske elnet.

Og med de nye HVDC højspændingslinier , der løber nord-syd , vil Danmark også snart kunne forsynes med billig elektricitet fra de ret forurenende nrunkulskraftværker.

Vi får allerede nu el fra brunkul via de almindelige højspændingslinier.

I Danmark brød vi brunkul før og under krigen og op i 1950erne , men af forsyningsmæssige årsager fredede man forekomsterne syd for Herning til kommende dårligere tider.

I dag er der museum i Søby over perioden.

I Tyskland river man fortsat landsbyer ned og flytter kirker og gravpladser ud af området. Så det meget meget store gravmaskiner kan nå "guldet" i undergrunden.

En overgang troede man atomkraft ville overetage elproduktionen, men brunkul er tilsyneladende det eneste alternativ i midttyskland. Så luftforureningen synes ikke at ville aftage foreløbig.

Det andet alternativ var stenkul fra Ruhr området. Men her er minerne blevet lukket.

Så i stedet får man elektricitet fra Polens kulmineområde.

Vindkraften er fortsat i stor udvikling, men den batter ikke rigtigt , når behovet hele tiden vokser.

Så vi står i et dilema, som ingen synes at have interesse for at løse.

Løsningen hedder i øjeblikket tilsyneladende brunkul.

Ian

Dagens vits

Vinder du noget, når du spiller på kasino? Åh, du ved man vinder den ene dag og taber den næste. Hvorfor nøjes du så ikke med at spille hver anden dag?
Nive info
Gå til toppen