Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Cirkulation af vand i fjernvarmerør og radiatorer er just ikke drikkevand ,selvom det kommer fra hanen.

 

Går der hul på en radiator og vandet løber henad klinkegulve eller sprøjter på flisevægge, så er man ikke i tvi9vl om , at vandet just ikke er helsebringende. Brune og sorte striber sætter sig fast på både gulve og væg fliser.

Vandet har optaget jern fra radiatorernes indervægge. Og desuden er der rester efter VVS arbejdet.

Radiatorvand er just ikke noget man hælder i kloakken.

Men skal man skifte en radiator eller tærede rør i radiatorringen, så må man løsne trykket på ringen og opsamle overskudsvand. (husk at slukke cirkulationspumpen eller pumperne, hvis der er flere).

Er radiatorsystemet ( ringen) utæt og man tilsætter nyt ( og dermed iltrigt) vand så vil ilten angribe pladeradiatorer og rør indefra. Det giver mere og mere slam (rust) der cirkulerer eller lægger sig i lommer (bunden af radiatorer).

Og en dag så sprøjter eller drypper vandet ud af anlægget.

Et radiatorsystem har derfor en vis levetid. Er vandet gammelt (dødt vand) så er ilten forlængst væk. Og vandet er ofte sort og ildelugtende, når anlægget åbnes.

Vil man strække levetiden , så kan man tilsætte "bloktætner" til det døde vand . En væske der bruges til kølere i gamle biler. Alternativt "vandglas" (et natrium silikat) , der kan købes i tømmerhandlere.

Men sådanne tilsætninger kan sætte sig i cirkulationspumpens vinger. Og nedsætte effekten.

For at spare penge (til elektricitet) kan man udskifte cirkulationspumpen. De effektive pumper er bare ret dyre. I stedet kan man gå over til "glat vand". Som er sulfosæbe tilsat fjernvarmevandet. Og derfor giver mindre modstand i systemerne.

Det kan også bruges hvis man har sit eget fyr og radiatorring.

Så glat vand hører til i et "sparekatalog".

Se også:

https://www.borupkemi.dk/farve-kemi/husholdningskemi-flydende/borup-vandglas

Vandglas: NaSiO2 natrium silikat.

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen