Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Minikraftvarme udvikles fortsat til et større og større marked.

 

Minikraftvarme er et motorgeneratoranlæg , hvor man udnytter den udviklede varmeenergi samtidig med at man producerer elektricitet eneten til batterier eller lysnettet.

I mange lande har man motorgeneratoranlæg, der bruges som nødstrømsanlæg specielt hvor der er svingende elkvalitet eller hyppige netudfald.

Motorgeneratoranlæg bruges som sikkerheds el kilde på hospitaler, banker forsikringsselskaber, i højhuse med mange elevatorer, på radiostationer og lufthavne.

Det ert ikke normalt at udnytte varmeenergien fra motoren og generatoren.

EC Power i Hinnerup udviklede efter energikrisen et minikraftvarmeværk baseret på små skibe lysmotorer. Udviklingen i størrelse betød imidlertid at man overgik til små auto dieselmotorer.

Men selv små motorer producerer rigtigt meget energi. Så markedet for anlæggene var større forbrugere, som hoteller, skoler, institutioner,sygehuse og klimastald landbrug.

Private skulle bruge ligesåmeget som 3 percelhuse til sammen.

Så økonomien lå i størrelsen.

Man sender kølevandet og varmen fra udstødningen, bundkar og lignende via en varmeveksler til en lagertank , der cirkulerer ligesom et oliefyr til resten af bygningen.

70 procent af energien bliver til varme og 30 procent bliver til elektricitet.

Så også generatoren bliver varm. Den kapsles ind med en kappe hvori der løber kølevand.

Den dyre del er altså elektriciteten, som bruges i alle mulige nødstrømsanlæg.

Der kan køre på naturgas, biogas ,brint , methan , sprit , benzin og dieselolie alt efter land og lokalitet.

Specielt hvor der er mange jordskælv har man disse alterntive elforsyninger.

Så EC Power er nummeret større end en Honda nødgenerator. Og mere anvendelig .

Derudover kan anlægget køre stand alone på øde lokaliteter.

Se også:

https://www.ecpower.eu/en/

https://www.energy-supply.dk/announcement/view/91421/ec_power_og_lochinvar_indgar_strategisk_partnerskab_for_nordamerika

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen