Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Udfasning af kul som energiforsyning til fjernvarme og el produktion i Aalborg tar nu en drejning hen mod mulige geothermiske alternativer.

 

Med en temperaturstigning på en grad per 40 meters dybdem så stiger temperaturen 10 grader på 400 meter og 100 grader på 4000 meter.

Så boringer efter varmt vand til fjernvarmeformål er en ret naturlig udvikling.

Dybe boringer i Nordsøen viser temperaturer der matcher de teoretiske beregninger. Og specielt omkring salthorste er der ekstra høje temperaturer. Men ellers vil temperaturen altid stige med dybden. I Oddesund fandt man 72 grader i 2 kilometers dybde. Og på samme tid fandt man 40 grader under Thisted. Så det blev naturligvis Thisted der fik penge til geothermiske prøver.

Da man ville hæve temprraturen med en naturgasdreven varmepumpe.

En ret besynderlig politisk beslutning fra Energiministeriet.

Og da Viborg Fjernvarme borede ved Kvols , så rykkede man tæppet væk under projektet og det hele gik konkurs. Fremfor at støtte ligesom i Thisted og senere Sønderborg.

Interessen for geothermi i Danmark er meget svingende.

Sidst har tyske Eon tilbudt at bore efter varmt vand. Så det bliver interessant at se hvordan man behandler konkurrenter fra EU , der vil ind på dansk fjernvarmes enemærker.

Eon kræver dog at man fjerner de belastende skatter og afgifter på fjernvarme.

Til gengæld vil de bore gratis mod en koncession.

Nu kommer så Nordjyllandsværket, der er ejet af Aalborg kommune og planlægger geothermi til erstatning for de store mængder kul. Kul der forurener med CO2 . En gasart der skal udfases de næste 10 år.

Ian

https://www.energy-supply.dk/article/view/593377/skal_geotermi_erstatte_kul_i_aalborg?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

https://en.wikipedia.org/wiki/Nordjylland_Power_Station

https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket

Dagens vits

Den unge mand var indkaldt som vidne i en retssag, men bad sig fri, da han gerne ville kunne passe sit arbejde. Dommeren spurgte spydigt: "Tror De ikke, De kan undværes på kontoret de par dage?" Den unge mand: "Jo bestemt, men jeg er bange for, at chefen skal opdage, at jeg kan undværes.
Nive info
Gå til toppen