Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Alternativer til de brændstoffer vi bruger i dag er lige på trappen til de næste 100 år.

 

Smok er kulrøgsforurening i tågede bykoncentrationer har presset de traditionelle brændstoffer gang på gang de sidste mange år. Og løsningen, den er der mange , som tilbyder.

Siden 1900 tallet har det været elektricitet i form af sporvogne, troljebusser og Es-tog . Men efter den store energikrise i 1973 er nye aktører kommet på banen.

Det er brændselsceller på brint og methan.

Rene motorer på ren brint.

Biogas drevne busser.

Biler, busser og tog med batterier.

o.s.v.

Brint indgår tilslynheladende i flere oplæg , hvor man bekvemt glemmer at brint ikke kommer ud af den blå luft men er en energitransportør.

For brint skal produceres af andre energier før man via elektrolyse kan udskille brint.

Og her står vindmøllernes overskuds elektricitet oftest på spisesedlen. Men er der nu overskud nok ? Og falder det i tid sammen med forbruget plus minus lagring ?

Vi er nok klar over at elektrolyse kan ske ud fra en hvilken som helst elektricitetskilde. Det være sig elektricitet produceret udfra kul , atomkraft, brunkul, flis, vandkraft , vindkraft ,solenergi og bølgekraft. Så brintproduktion et sted kan sagtens betyde forurening andre stder.

Og der hvor brint produceres billigst vil markedet overtage.

Så selvom brug af brint i motorer og brændselsceller giver rent vand og elektricitet som output, så behøver ikke alt være paradisiske løsninger.

Brint findes bedst i methan molekylet hvor 4 brint og et kulstof bærer mere energi end rent H2 brint direkte fra elektrolysen. Så for at medbringe så meget energi som muligt ligger der ideer om at omdanne brint til methan før anvendelsen. Og i flere tilfælde videreudvikle methan til methanol (træsprit).

Til gengæld vil drift af køretøjer i bjergrige egne med dybe dale og storbyerkunne ske med meget mindre luftforurening på lokaliteten. Så brint har store muligheder i fremtidens byer.

Vi kommer nok til at se methanol og methan udfra elektrolyse og biogas. Eftersom brint i ren form er meget reaktivt (eksploderer med lidt ilt i luften).

Hvorimod methan og methanol er mere stabiloe former.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/594537/brintprojekter_spreder_sig

Ian

Dagens vits

Hvorfor snorker mænd, når de ligger på ryggen? svar: Fordi deres kugler falder ned over deres røvhul, og lukker for ventilationen!....
Nive info
Gå til toppen