Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Det er et stort demokratisk problem , at falske nyheder bringes i fokus af kommunale politikere hver gang VE debatten raser. Skriver Vindmølleindustrien online.

 Udsagn der gang på gang er blevet tilbagevist som udokumenterede popper op i indsigelser og læserbreve . Og afsenderadresserne er tilsyneladende de samme. Men politikerne hopper på argumentationen , hver gang.

På det sidste er det primært støj fra nye møller eller møller der endnu ikke er bygget som får sagsbehandlingen til at trække ud og trække ud. Også selvom der foreligger støjmålinger og anden domumentation fra Statens Forsøg på testcentrene.

Det har betydet , at landmøller har haft et betydeligt vanskeligere og meget omkostningsforøgende de sidste år. Også selvom klagerene slet ikke bor på egnen.

Og har man endelig fået tilladelse, så er der åbenbart ikke de lidelser der spredes ud på folk i nærområdet. Vi står ligesom overfor et nyt religiøst fænomen.

Nogen har åbenbart set (ligesom maskinstormerne i forrige århundrede) det som en livsopgave at bekæmpe vindmøller.

Og kan man ikke høre støj mere , eftersom de store møller nu roterer med 6 omdrejninger i minuttet, så opfinder man gener fra ikke hørbare støjkilder , der:

1. Der giver negative helbredstilstande

2) Nedsætter ejendomsværdien

3. Støjmålingerne ikke viser det rette støjbillede.

4. Ulidelige støjgener og meget mere.

Og politikerne hopper på limpinden og stopper ellers vel dokumenterede projekter.

Landmøller og landmølle parker får det sværere og sværere.

Se også:

http://www.windpower.org/da/aktuelt/debat/vindmoelledirektoerer_falske_nyheder_praeger_debatten.html

Ian

Dagens vits

En cowboy kommer ridende ind i en lille by, og stopper ud for salonen, stiger af og går om bag hesten og kysser den i røven. En man der undrende har stået og set på, kan ikke lade være med at spørge: "Hvorfor kyssede du din hest i røven?" "På grund af tørre læber", svarede cowboyen. "Hvad har det med det og gøre?" "Det forhindrer mig i at slikke på dem"
Nive info
Gå til toppen