Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 Nødstrøm

Risikoen for angreb fra Rusland vurderes nu i Sverige for overhængende.Og alle opfordres til at opbygge overlevelseslagre på 7 dage.

 De første problem bliver manglen på elektricitet pg energi til madlavning. Noget campister let kan etablere , mens andre nok står lidt på herrens mark. Og specielt hvis konflikten varer mener end en uge.

I Danmark har vi hjemmeværnet og måske store suppekøkkener. Intet er imidlertid givet. Så de svaneske advarsler kan ligesågodt være et vink med en vognstang til både naboer og venner.

Hor hvordan er vi selv stillet ?

Tendensen i Danmark har jo hidtil været afvikling, afvikling og afvikling.

Med opgradering af de svenske beskyttelsesrum , ser det ud til at man frygter mulig voldsom adfærd i atmosfæren , hvor adfærden ikke er for sarte sjæle.

Så renovering af beskyttelsesfaciliteterne synes både forudseende og oplagt. Og så giver det jobs til mange under processen.

Hvis strømmen svigter i Sverige, så svigter den nok også i Danmark. For man bomber nok elværker,dæmninger og højspændingsknudepunkter , hvor det er muligt.

Så vi kan ligesågodt følge trop og styrke kriseberedskabet.

Vore mindre decentrale VE anlæg rammes næppe, men de kan ikke kører uden freqvens back up fra det store net. Så hvis nettet falder ud , så lukker det hele.

Derfor må det være en begavet løsning, at ombygge styringer til "stand alone mode".

I fredstid er det lettere at skaffe og tilpasse anlæggene.

Og kan man ikke sælge strømmen, så brænd den af i dyppekogere indtil det bliver muligt.

Alternativt opbyg batteri anlæg a.la nødstrøm.

Så kan dybfryserne og køleskabene køre i hvert tilfælde en periode.

Svaret er husstandsmøller, batterilagre og solceller til stand alone og lysnettet omsættes til nødstrøm. Så kan man opbygge energi udenfor de berørte zoner.

En opgave som hjemmeværnet slet ikke er gearet eller trænet i.

Men nu kunne det blive aktuelt.

Se også

https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/svenskere-advares-om-mulig-krig-og-opfordres-til-at-samle-forraad/6986472

Ian

 

 

 

Dagens vits

Han: - Hvis du ikke vil gifte dig med mig, så skyder jeg min hjerne ud! Hun: - Det ville være en stor overraskelse for min far. Han tror ikke på, du har nogen.?
Nive info
Gå til toppen