Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

"Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 viser , at træpilleforbruget i Danmark er steget ,ed over 22 procent , sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2014". Skriver ens.dk online.

 

Stigningen sker alle andre steder end i det private forbrug, hvoraf kraftværkerne nu står for broderparten af forbruget. Vi bruger mere træ end den årlige tilvækst i Danmark . Så lokalt set er det ikke bæredygtigt.

Kun fordi vi er omgivet af tyndt befolkede skovlande gemmer der sig en bærerdygtighed i problemet. Men så har vi også glemt alle omkostninger ved logistikken ( lastbiler, bull-dosere og skibe).

Der går med andre ord en del dieselolie til at være grøn.

Flis hugget i baghaven er med andre ord mere grøn energi end træpiller kørt og sejlet hertil fra Canada eller Finland. Og nu får vi også træpiller fra plantager i Afrika , der hugges ned.

Bæredygtighed fordrer, at der plantes nyt både i Afrika, Finland og Canada.

Forbruget af træpiller til varme vil af naturlige årsager variere fra år til år. Hvorimod forbruget til elektricitetsproduktion vil rykke rent dag efter dag.

Så rene elverker uden kraftvarme er storforbrugere uden bæredygtighed, mens kraftvarmeværker , der både producerer el og varme ligger midt i mellem.

Maarbjerg Værket og Herning Værket er kraftvarmeværker i Vestjylland , der udover affald også forbruger en hel del flis. En nyttig ting, men ikke nødvendigvis bæredygtig.

Udfasning af oliefyr til stokerfyr, brændefyr, varmepumper og elvarme tegner også et forbrugsbillede. Problemet er bare , at jo flere forbrugere, des større efterspørgsel og dermed højere priser på træpiller. Så træpillefyrede elværker vil udradere fordelen ved at sanere oliefyret. Og det var nok ikke det der var meningen.

Se også

http://presse.ens.dk/pressreleases/traepilleforbruget-i-danmark-vokser-2337964

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen