Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Mindst 600 meter kraftig plastslange skal graves over en meter i jorden før man kan få energi nok fra et jordvarmeanlæg. Og så er ikke al jord velegnet.

 

Et jordvarmeanlæg består ligesom et køleskab af en fordamper, en kompressor og en varmeafgiver (radiator) udover noget elektronik. Energien opsamles via en meget kraftig plastslange der helst skal ligge i den fugtige dybde i haven.

Jordvarmeanlægget køler den nedgravede slange ned . Temperatur-forskellen vil da trække varme ud af jorden. Så jo fugtigere og jo mere porrøs jorden er des flere kalorier kan man hente.

Sandet våd jord vil være bedst. Mens lerjord er allerdårligst.

For det er primært kalorierne i grundvandet man trækker energien fra.

Og dermed indiretkte energien i regnvandet.

Så jordvarmeanlæg fungerer bedst når det regner .

Alternativt kan man lægge slangerne ud i en lokal sø , eller på en skråning hvorigennem der hele tiden siver nyt grundvand.

Ellers fungerer anlæg i porrøs jord med højgrundvandstand bedst.

En cirkulationspumpe pumper vandet rundt i opsamlingskredsen , der løber igennem fordamperen.

I fordamperen er en væske i et lukket kredsløb. Når man pumper dampene væk så fordamper der yderligere væske. Processen fordampning suger varme fra omgivelserne. Og primærvæsken fra haven køles ned.

Dampene suges igennem en kompressor, der trykker dem sammen til en væske.

Ved kompression opstår der varme. Og den varme afsættes i en radiator eller til husets radiatorkredsløb. Jo længere tid kompressoren kører, des mere varme får man.

I et køleskab eller en dybfryser kører anlægget indtil en udvalgt temperatur nås.

Et jordvarmeanlæg kan i princippet køer hele tiden. Og sådanne kompressorer slides op før tilvarende i almindelige køleskabe og dybfrysere.

Før i tiden holdt de maksimalt i 3 år. Og da de er det dyreste komponent , så var drift på sigt jo ikke billig. I dag holder kompressorerne længere tid. Men husk der er kvalitetsforskelle.

Så man kan fortsat blive snydt med en billig kompressor.

Derudover kan væsken i det lukkede kredslæb lække. Ligesom væsken i den nedgravede slange i haven. Der er fyldt med en kraftig saltvand (brine).

Væsken i det lukkede kredsløb var i gamle dage freon, men nu bruges der flere andre.

Har man den rigtige jord og rigtig mange meter nedgravet slange i haven, så er et jord til vand jordvarmeanlæg et godt alternetiv. Dog er det ikke så billigt i eflektricitetsforbrug.

Til gengæld er det renere end oliefyret. For nu ligger forureningen jo på elværket.

Ian

Dagens vits

En cowboy kommer ridende ind i en lille by, og stopper ud for salonen, stiger af og går om bag hesten og kysser den i røven. En man der undrende har stået og set på, kan ikke lade være med at spørge: "Hvorfor kyssede du din hest i røven?" "På grund af tørre læber", svarede cowboyen. "Hvad har det med det og gøre?" "Det forhindrer mig i at slikke på dem"
Nive info
Gå til toppen