Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Krigers Flak kom først med planerne. Og nu kommer et knudepunkt på Dogger Banke.

 

Knudepunkter er der hvor store højspændingslinier krydser og mødes. Vi ser dem oftest som store transformatorstationer enete i det åbne land , i forbindelse med elværker eller som jackup i havet udfor havvindmølleparker.

Herfra kan man "sælge"sine leverancer og købe reservekapacitet.

Elektricitet er en vare der forbruges af mange forskellige samtidig og samtidig leveres fra flere forskellige leverandører. Så stiger forbruget , så må man købe ekstra. Eller producere mere fra egne værker.

Normalt opdeles elektricitet i 3 forskellige grupper: 1) grundlast, 2) mellemlast og 3 spidslast.

I virkeligheden svinger forbruget hele tiden op og ned. Så hele styringen går på at holde samtlige løse ender under skærpet tilsyn. Og så har man skabelonen med hvormeget man plejer at bruge netop den time og den dag.

Med flere vindmøller på nettet får man meget mellemlast og spidslast. Og den linie leverer som vinden blæser. Som kompensationer kan man tilkøbe last fra nordk vandkraft eller svensk atomkraft , der altid står stand-by via kabler over Skagerak , Kattegat og Ørsund.

Atomkraftværker og til dels kulkraftværker tager sig primært af grunlast.

Solceller leverer alt efter hvor på dagen solen står . Så der hører til spidslast ligesom mange vindmøller. Biogasanlæg kan levere som vandkraft .

Og sådan er der hele tiden variationer indover nettet.

Et knudepunkt på Dogger Banke vil kunne bruge vindkraft fra England det ene øjeblik ,vandkraft fra Norge det andet øjeblik . Og når vinden er over Danmark , så er det os der har et overskud som kan løbe tilbage via knudepunktet. Jo flere knudepunkter des større muligheder er der.

Krigers Flak bliver et nyt stort knudepunkt i Østersøen , hvor Danmark, Sverige og Tyskland ad åre vil kunne udveksle elektricitet fra alle mulige elproducerende kilder inklusive havvindmøllerne.

Se også

https://www.energy-supply.dk/article/view/554088/doggerbanke_en_manelanding_eller_et_vildskud

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen