Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

 

Når ilt og brint brænder bliver det til vand. Vand er altså en aske. Når vand opvarmes til 1000 grader Celsius , så spaltes det automatisk i ilt og brint. Der igen kan brænde.

 

Lidt ligesom et batteri, der kan oplades og aflades.

Den energi der får vand til at spalte i ilt og brint udløses igen når vand brænder. Eller skal vi sige indgår en kemisk forbindelse , hvor der udløses varme.(energi).

Når man skiller vand ad i et vandsønderdelings apparat (elektrolyse), skal der altså lige så meget energi til , som når vand bliver opvarmet til over 1000 grader.

Når ilt brænder med kul dannes der aske, men den aske kan ikke omdannes til kul på samme måde.

Luften indeholder 20 procent ilt og 80 procent kvælstof. Kvælstoffet indgår ikke i nogen forbindelse. Det gør ilten derimod (når den brænder) med alle mulige forskellige kulstoffer (naturgas,benzin, olie, stenkul ,træ, halm o.s.v.).

Kulstof og ilt brænder til kuttveilte eller CO2. Så CO2 er altså også en aske.

Når man puster CO2 på en ildebrand så kan man slukke bålet. Da aske ikke brænder umiddelbart flere gange. Vand er ligeledes en aske og kan derfor også slukke ild.

Kun når vand tilføres rigelig ny energi spaltes den i ilt og brint. Og kan brænde igen.

Ilt og brint kaldes også knaldgas , der kan give et brag , når det antændes.

Da Tjernobyll smeltede ned hældte man vand på den glødende reaktor. Vandet fik tilført så meget energi, at den spaltede i ilt og brint. Så det var kanldgas, der fik reaktoren til at ryge i luften. Og store områder blev forurenet med støv fra eksplosionen af reaktorindmaden.

Så fylder man et mælkekarton med ilt og brint , så har man ligesåmeget sprængstof som i en håndgranat. Knaldgas kan altså eksplodere. En eksplosion er en meget hurtig forbrænding.

I gamle gasværker hældte man vand på de glødende kul og der udvikledes brint. Bygas indeholder derfor en del brint . Ilten gik i forbindelse med kulstof og udviklede kultveilte og kulilte.

Resten af kullet blev til koks.

Det er altså ikke vand der brænder, men gasarterne ilt og brint , der brænder sammen.

I en brændselscelle omdannes ilt og brint til varme og elektricitet.

Ved vandsønder deling var det det modsatte.

Ilt og brint i process er altså interessant set i VE perspektiv. Og v i har sikkert meget mere at lære.

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen