Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Større og større vindmøller rydder tyndt befolkede dele af Jylland til vindmølleparker. Skriver Jyllands Posten online.

 Hvor kan man opstille landvindmøller uden at komme i konflikt med Danmarks naturfredningsforening, naboer og lokalplaner ? Efterhånden færre og færre steder i takt med at kravene til afstande, støj , synsindtryk o.lignende presses ind over tilladelserne.

Vattenfall , der er ejet af den svenske stat, er på sin vis på vej væk fra atomkraft og kul og ønsker en grønnere profil . Det har medført opkøb af flere ældre vindmølleparker .

Derudover ønsker man at opstille nye og større anlæg.

Men med millioner i fejlinvesterede planlægningspenge fandt man en "løsning". Der gik ud på simpelthen at opkøbe den relevante jord , så udvikling blev mulig.

Og her tilbød man jordejere det dobbelte af ejendomsværdien. I områder hvor penge ikke sidder på træerne, så var mange ældre landmænd hurtige til at udnytte det tilbud.

Selv arge møllemodstandere gav efter for ussel mammon. Og nu ligger der en række sammenhængende områder i bl.a. Himmerland hvor opførelse af større anlæg er mulig uden klager fra de lokale naboer.

Og den politik har tilsyneladende givet langt mere ro og billigere "byggegrunde" for elværket.

Nu kan man opstille de store vindmøller uden lokal vendetta med projekterne.

Godt nok kommer der kritik med det er fra fjerne landsdele og organisationer.

For når husene nedlægges , købmanden lukkes ,skolen afvikles og meget andet , så ligger kun en enlig kirke tilbage med gamle gravsteder. Og uden menighed , uden skolesøgende børn, uden beboere, uden købmand , så kan man godt stille spørgsmålet om hvem kommer først vindmøller eller mennesker.

Men vi står samtidig i det dilemma at netop disse områder ville falde fra hinanden i takt med udviklingen. Så hvorfor ikke grøn energi ?

Der er jo ikke nogen som ønsker eller kan at overtage de små brug. Og de unge søger mod de større byer. Centraliseringen af udkandtsdanmark er allerede godt på vej.

Der mangler bare nye alternativer til områder hvor det går hårdest til.

Selvom der kommer masser af vindmøller, så kan man godt dyrke jorden i propellernes skygge. Det bliver bare efter andre betingelser.

Elektricitet fra naturkræfter vil blive en fortsat større del af vores fremtid.

Se også:

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9819564/skal-udkantsomraaderne-bruges-til-groen-energi-eller-til-mennesker/

Ian

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen