Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Vindmøller, solceller ,geothermisk energi og vandkraft tilfører hverken CO2 , SO2 , støv eller røg til vore omgivelser , alligevel halter udviklingen langt bagefter "skåltalerne".

 Bølge energi , tidevands energi og havstrømme får meget minimal bevågenhed af økonomiske udviklingspenge. Alligevel sker der noget på privat regi.

Brændselsfri energi , som saltkraft forskes der ikke i her i landet. Ligesom geothermisk energi er reduceret til enkle varmepumpestøttet lokalboringer. En kul og olie mafia ofter støttet af "forskere"udvikler nye elværker og nye CO2 udledninger.

Vi kunne, hvis der var vilje reducere afbrænding af kul og olie, sagtens nå langt bedre tal end hvad der tales om. Men "forsynings politkiken" kommer som et eksprestog altid i vejen. Og Energiministeriet synes fraværende , når det gælder ordentlige tiltag.

At vi ikke kan blive fri for noget back-up i forsyningen af el og varme er klart nok , men at vi ikke fremmer muligheden for brændselsfri energi , er et paradox.

Der kunne produceres store mængder elektricitet og varme med energikilder der ikke forurener , men andre hensyn end logiske kommer hele tiden i vejen.

F.eks. da man i 2001 nationaliserede elværkerne og solgte dem til store udenlandske aktører. Der nu f.eks. pumper atomkraftstrøm til dele af Sjælland. Det var vist ikke det man ønskede.

Grøn energipolitik er blevet både brun, gul og grå. Og det bliver nok ved sådan.

Hvorfor skal man brænde naturgas , olie og kul af , når vindkraft, strømnings energi og andre energiformer kan tage over ?

En turbine i Lillebælt og vadehavs dybene ville sammen med flere vindmøller kunne levere så meget elektricitet , at fjernvarmeværker kunne spare på CO2 udledningen.

Hvor andre lande tyr til atomkraft og kulkraft kunne Danmark let blive et foregangsland langt ud over hvad man kunne drømme om . Den "hjælpeskole politik" vi fører er godt under lavmålet.

Brændselfri energi skulle afregnes langt mere positivt og alle de umulige regler og skatter , der forhindrer brug af overskuds el i fjernvarmen fjernes.

Ligsom meget mere transport burde elektrificeres.

Men vi gør næsten ingenting.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen