Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Store planer om sammenbygning af fjernvarmesystemerne i Nordthy. Skriver Kristian Bro.

 

Fjernvarme over lange strækninger er blevet prøvet mange steder. Og en række elværker sender al deres overskudsvarme på rundtur omkring de større byer. Noget andet er et fjernvarmenet i tyndt befolkede områder.

Har man adgang til ubegrænsede grønne kalorier og brændsler , så skulle der jo ikke være de større problemer, men har man ikke det , så koster der forbrugerne på bundlinien.

Nu går man med planer om en fjernvarmeledning fra Thisted til Klitmøller. Og det er meget fint, hvis det er finansiereing neutralt.

Problemet i Thisted og på flere store fjernvarmeværker er , at man i stigende grad brænder importeret affald fra England. Og skal Klitmøller med , så må man nødvendigvis doble afbrændingen. For nu får man ikke alene et nyt forbrug i Klitmøller , men også et varmetab hele vejen derud.

Så længe det er lokalt husholdningsaffald og flis fra skoven er det jo en fin løsning. Og med lidt sortering kan det endda blive en grøn løsning. Men når man sejler indsamlet affald fra London til fordeling på danske fjernvarmeværker, så er der pludselig en masse økonomi indblandet. Hvor rentabiliteten styres af den volumen man kan tage.

Og det er nok i det lys vi skal se Klitmøller projektet.

Så kan man udskifte naturgas-kraftvarmen derude med engelsk skrældgas-varme.

Det er der naturligvis en del som det er faldet for brystet.

Fremtiden hvor dansk naturgas udskiftes med russisk naturgas er ikke så langt væk , så noget skal der på sigt ske. Men man har jo nok en del år endnu til at tænke andre løsninger.

En del i området ønsker nu åbne høringsmøder. Specielt fordi det tyder på en ret stor prisstigning på fjernvarmepriserne , hvis planerne går igennem.

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen