Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Selvom vi planlagde at stoppe al udledning af CO2 så ville inertien i kulbrintekulturen først stoppe når kul, olie og naturgasen slipper op.

 

Hele den vestlige industrikultur bygger på kulbrinte som energi. Godt nok er der vandkraft, solenergi og vindkraft til rådighed, men det batter ligsom for lidt i forhold til det enorme energibjerg der ligger bag kul olie og gas.

Det begyndte allerede for 300 år siden i Kina og England. Industri på basis af kraft og energi udviklede vore samfund, hvor nye opfindelser , krige og byer udviklede os.

I dag står vi så med alle de opfindelser der driver vort samfund frem. Og stadig er vi meget afhængige af energien fra kulbrinterne.

Det var det som COOP beslutningerne i Paris skulle minimere. For standse det kan man ikke.

Alle vil have bil , varme , lys og elektricitet. Og efterspørgslen efter olie , kul og naturgas har aldrig været større. Så hvis ikke andet overtager kulbrinternes rolle , så vil vi forbruge indtil der ikke er mere .

I 1950erne troede man atomkraft ville være løsningen, men man glemte hvor lidt spaltbart uran der egentlig er til rådighed. Så kun ganske få lande kan og kunne gå den vej.

I dag er der nogle hundrede atomkraftværker , der erstatter kul , olie og naturgas produceret elektrivitet. Og når den lettere tilgængelige uran er brugt , så udfases atomkulturen , som vi kender den.

Til gengæld er der kommet geothermisk elproduktion i vulkanske områder. Elektricitet der sammen med vindkraft, solenergi og biologisk affaldskraftvarme kan dække noget, men på verdenplan næppe over 20 procent.

Når kul , olie og naturgas slipper op så uddør store dele af kulbrintekulturen , der holder vores byer kørende og sørger for en høj fødevareproduktion.

Der vil de næste 100 år kunne findes nye kulbrintebaserede energikilder, men det bliver dyrere og dyrere at få det frem. Nu er mantraet "America first". men det bliver kun en krusning på historen.

Kina og Indien der har over halvdelen af jordens befolkning vil have deres behov for kulbrinter til biler, varme og elektricitet. Så ligegyldigt hvad vi gør , så vil forureningen stige eksplosivt.

Med mindre vi kan udvikle og opfinde nye veje for en fremtid. Forureningen må skulle stoppes, men det bliver næppe med Parisaftalen , som USA nu fravælger.

Vi har endnu ikke nået den kritiske top . Selvom der er blevet fokuseret kraftigt på den.

Vi kan tilsyneladende ikke stoppe enertien i udviklingen .Der skal først en helt anderledes alvorlig krise til. og så er det nok for sent.

Plastaffald flyder allerede i oceanerne, CO2 hober sig op i atmosfæren og byerne bruger energi som aldrig før.

Dog kan vi vise vejen i Danmark ved vores eksempel. Og udvikle den vedvarende energi .

Desværre mangler den realpolitiske vilje tilsyneladende.

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen