Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Oversvømmelser ved springflod og forkert vindretning rammer år efter år byer i Limfjorden.

 

Uoprettelige skader sker men intet foretager man sig udover lave betonmure på havne og udfor sommerhusområder. Havde det været Holland, så havde man for længst afspærret Thyborøn Kanal med en sluse og lukket Langerak ved Løgstør. En billig og nem løsning.

Men sådan skal det ikke være . Politikerne venter på århundredes storm før de foretager sig noget. Og det selvom Danmarks yderlighed gang på gang kommer under pres.

Vore kyster burde for længst være forstærket med diger og sluser. Ligesom man tidligere prioriterede kystbeskyttelse med høfter og afspærringer.

Det interessante er at udbygning med vindmøller ville kunne betale en hel del af de nødvendige forstærkninger . Ligesom elektricitet fra anlæggene kunne give den ekstra pumpekraft.

I Holland har man forstået budskabet. Det har vi tilsyneladende ikke i Danmark.

Med klimaændringer og vandstandsstigninger skulle der jo ikke være tvivl om problemet.

Desuden ved vi at vilkårene i naturen ændres løbende århundrede efter århundrede. Så hvorfor vente til der ikke mere er nogen vej tilbage.

Man kunne begynde med Agger Tange , hvor møller på molerne kunne generere penge til nye dige og mole byggerier. Så det ikke kostede statskassen så meget. For det bliver over skattebilletten man bliver nød til at hente hjælp til løbende lappeløsninger i takt med at man ingenting gør.

Så vindkraft kan både blive udfordringen men også løsningen.

Elles må vi se på , at område efter område skylles væk de næste mange storme og oversvømmelser.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen