Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Nedfald fra Tjernobyll , der sidenhen er indkapslet i træ spredes igen via asken.

 

Bioaske fra danske fjernvarmeværker rummer isotopen Cæsium 137,skriver Frederiksborg Amtsavis. Og EnergySupply online.

Hver gang man afbrænder træflis fra områder hvor nedfaldet fra Tjernobyll har været stort dvs. områder i Nordsverige og Balticum , så frigøres det spor af radioaktivitet. Jo større mængder der brændes des mere forurenes omgivelserne.

Cæsium 137 er bla. det nedfald der kommer efter atombomber og som man neutraliserer med grundstoffet iod i atomkrig kom også i forbindelse med den store brintgaseksplosion i forbindelse med nedsmeltningen af Tjernobyll.

Dengang drev en radioaktiv sky fra Ukraine mod nordnordvest med nedfald tilfølge over Balticum ,Finland og Nordsverige. Så meget , at der blev nedlagt forbud mod at spise renkød i Sverige.

Nu er der så gået en del år siden 1986 og træer i området er vokset op. Som tilsyneladende har akkumuleret cæsium 137 i veddet. Så når vi køber træpiller og flis til vore kraftvarmeværker , elværker og stokerfyr, så får vi spor af den radioaktive isotop med i sækken.

Så efter 33 år har vi stadig eftervirkninger fra Ukraine. Dog er der sket en fortynding, så man i dag ligger lige under den tilladte dosis. Men det maner dog til eftertanke.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/658105/radioaktiv_aske_skaber_problemer_for_fjernvarmevaerkerne

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium-137

https://sn.dk/Halsnaes/Radioaktiv-aske-fra-varmevaerker/artikel/834072

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen