Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

På Norges atomkraft testcenter Halden ligger der nu oplagret udenlandsk atombrændsel .

 

Forsøg med at udvikle MOx brændsel til atomreaktorer udfra brugte brændselselementer fra en række lande er nu kommet frem i lyset.

Og her gik man og troede at thorium var basis for forskningen. Nu viser det sig at brugt atombrændsel og affald fra skrottede atombomber skulle omsmeltes til blandings brændselsstave med indhold af uran og plutonium.

En teknologi der er vokset i kølvandet på manglen på egnet uran til de mange atomkraftværker.

MOx bliver varmere end de traditionelle uranbrændsels-stave og giver derfor mere energi. Hvorfor de gamle reaktorer belastes voldsommere end normalt. Hvad der tilmed påvirker reaktor levetiden.

MOx står for "Mixed Oxide fuel". Og var en af vejene hvorigennem man kunne uskadeliggøre og nyttiggøre de radioaktive spaltbare grundstoffer , der kom i kølvandet på atomnedrustningen efter Reagan og Gorbatjof. Samtidig opnåede man at der ikke kom store depoter , som kunne bruges til sabotage formål sidenhen.

I samme ombæring blev en række uranminer rundt om i verden urentable. Og med den manglende økonomi fulgte en række lukninger. MOx kunne udfylde behovet hurtigt og billigt. I hvert tilfælde over en periode. Indtil de 5000 sprænghoveder på hver side var konverteret til nye brændselselementer.

Dertil er vi nået i dag. Så nu er efterspørgslen større end adgangen til nye brændselselementer.

Så meget at man har fjernet brændselselementerne fra Barsebäck og nu genanvender dem.

Uheldigvis kan man ikke bruge uranet mere end 30 procent, så skal det hele renses og omsmeltes. Og det er her forskningen m.h.t. hvormeget plutonium m.v. der skal tilsættes er foregået. Så man kan bruge materialet mest muligt.

Og her dukker der pludseligt en masse radioaktivt affald op i Norge, som ingen vil have noget at gøre med. Og som vil belaste de norske institutter med millioner af kroner i mange år fremover.

Oprindelig havde leverandørerne af udbrændt atombrændsel lovet at tage resterne tilbage, men det har man glemt.

Så kommer til at læse meget mere om MOx i fremtiden.

For MOx er tilsyneladende samtidig den eneste måde vi over tid kan fjerne og nedbryde de store mængder giftige og radioaktive plutonium isotoper.

Se også:

https://www.tu.no/artikler/ife-har-holdt-offentligheten-for-narr-om-atomavfallet-br/461383

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen