Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

I Thyholm Møllelaug  var ordene  sådan. Hvert møllelaug har deres egen stil.

 

Formandsberetning

Thyholm Møllelaug.

Torsdag den 21 marts 2019.

Det er nu 26 år siden vores 225 kW mølle blev sat op. Og usikkerheden på ordentlige afregningspriser har aldrig været større nu , hvor nye møller får fra 60 til 70 øre per kWh og gamle må nøjes med hvad markedet kan give. Idet priserne bestemmes udfra beslutninger på Nordpool i Oslo.

Jo flere møller der kommer på nettet des flere kWh er der til rådighed på samme tid. Man kan godt sige at møllerne trykker hinanden.

Hertil kommer at mølleparkerne , der er ejet af elværkerne, får den allerhøjeste afregningspris. Mens det er de private der skal tilpasse sig.

Men problemet er også politisk. Idet de lovede lempelser og nye muligheder fortsat er udeblevet under "det blå regimente".

Alene at overskuds elektricitet foræres til nabolandene fremfor at blive solgt til opvarmning af fjernvarme anlæg. Og det selvom flere fjernvarmeværker har bygget store akkumulerings tanke til formålet.

Og så taler man om at udnytte resourcerne.

Vattenfall er den store vinder af alle licitationer. Man kan godt sige at de har overtaget Elkraft og Elsams rolle som hovedleverandør af kraft i Danmark.

Så meget at svenskerne foreslår at vi overtager de gamle atomkraftværker i Ringhals , der nu skal renoveres for milliarder, når vi alligevel får strøm derfra i pauserne mellem vind og vandkraft.

Verden har ændret sig markant på det sidste.

Alligevel ser vi at udbygningen af vindkraft fortsætter, men nu er det ikke mere møllelaug men kapitalfonde ,elværker og forsyningsselskaber der bliver prækvalificerede til at byde og eje.

Og det i en tid hvor man ønsker elektrificering af hele transportsektoren indenfor få år.

Så behovet vil stige kraftigt i fremtiden.

Samtidig er møllerne blevet større og større. Så der skal rigtigt mange anparter til for at blive mange nok til en megamølle, der i dag kan købes op til 9,5 MegaWatt. eller 9500 kW. og det er jo noget mere end vores 225 kW vindmølle.

Vores mølle:

Da hele service området for mindre møller i 2013 blev udfaset fra Vestas fik vi Total Wind i Brande, men de gik konkurs i 2018. Og så måtte vi ud på servicemarkedet igen.

I dag har vi aftale med Windturbs ApS , der har hovedkvarter på Langeland men service knudepunkt i Lemvig.

Det har fungeret ligeså fint som med Total Wind.

Og vi har fortsat få driftsstop.

Møllen bliver overvåget via telefonen. Og fejl kan rettes udefra hvis de ikke er alvorlige.

Møllefabrikkerne.

Der er fortsat to fabrikker i Danmark. Den ene er Vestas Wind Power og den anden er Siemens Wind Power.

Vestas samarbejder med Mitsubishi Heavy Industries , når det gælder store møller og vi læser om MHI Vestas møller.

Siemens har fusioneret med spanske Gamesa , så de kalder sig nu Siemens-Gamesa.

Begge firmaer har uddelegeret en masse komponenter til underleverandører. Så de i dag mere er samlefabrikker end total produktions fabrikker.

Nøglekomponentet er vinger som nu er nået udover 80 meter for de allerstørste. Ja, der kan bestilles vinger på 105 meter i serieproduktion.

Det sidste års tid.

Det betyder at vingefabrikkerne får mere og mere problemer med at håndtere de store længder. Det gælder både på produktionsanlæg som i forbindelse med transport. Og siden med nacelle størrelsen og tårnhøjden.

Desuden bruger man mangepolede permanente generatorer, der kører så langsomt som 6 omdrejninger i minuttet , hvad der kræver en voldsom gearing både mekanisk og elektronisk.

De andre fabrikanter af megamøller arbejder i stigende grad sammen og flere fusioner er på vej.

Derudover lægger man nu flere og flere fabrikker i udlandet. Siemens-Gamesa producerer nu de store vinger i Tanger i Maroco. Og Vestas har bygget vingefabrik på øen Wight i Den engelske kanal.

Så fabrikkerne er langsomt på vej ud af Danmark.

Testcentrene i Frøstrup og Hovsøre har fået tilladelse til at opstille flere endnu højere møller. Ja helt op til 330 meters totalhøjde. Hvad der udfordrer materialevalg og tekniske belastninger.

Alle testpladser er tilsyneladende revet væk. Og udenlandske firmaer lejer sig nu også ind.

Alternativet til de meget store møller er husstandsmøller , som man gør meget for at hæmme produktionen for.

Af de 8 producenter sidste år er flere gået konkurs. Sidst Solid Wind Power i Skjern.

Der for en tid genopstår med ny kapital og ejerkreds.

Men de små fabrikker har det hårdt.

Specielt efter forbud mod at bruge asynkrongeneratoren som dynamo. Samtidig med at lokalpolitikerne via de tekniske forvaltninger har lagt mange hindringer i vejen for nye ansøgere.

DONG der nu har skiftet navn til Ørsted opererer fortsat både i Nordsøen og England. Hvorimod deres aktiviteter i Danmark er faldet drastisk.

De fik deres milliarder, da man nationaliserede de danske elværker i 2001. Og investerer voldsomt i havvindmølleparker, Både her og hisset.

Fra deres portefølge (opstillede vindmølleparker) sælger de ud til højst bydende. Så den danske statsejerandel på 51 procent synes fortsat at være intakt, selvom den nu er bundet i havvindmølleparker.

På land i Danmark har svenske Vattenfall efterhånden overtaget meget af DONGs domæne. Også havvindmølleparkerne i de omgivende farvande.

De har dog vist sig at være smarte nok til at begå sig. Og vi må nok regne med de overtager det hele til sidst.

Fremtiden:

Store selskaber og firmaer med stor kassekredit kan tilsyneladende fortsat opstille vindmøller på land, mens møllelaug efterhånden er ude af billedet.

Kun i Løgstør var Vattenfall snu nok til at tilbyde de lokale alle de anparter de ønskede i deres nye Nørkjær Enge projekt. Og al kritik er forstummet.

Andre steder står folk på barrikaderne når de store udefra kommer og vil opstille maskinerne lokalt.

Så køres sagførere , Danmarks Naturfrednings forening, Foreningen mod store vindmøller,myndighedernes VVM og alt muligt i stilling.

Dertil kommer Energistyrelsens havvindmølleprojekter som i vores område omfatter 2 kystnære vindmølleparker udfor Hvide Sande og Thorsminde. Som en række sommerhusejere har set sig gale på. Så de bliver nok ikke bygget de første år.

Med mindre de bliver trukket 20 kilometer ud i Nordsøen.

Det koster millioner at bygge møller over 10 MW, så vi vil se en stribe samarbejdsrelationer og rene fusioner den kommende tid.

Til lands må vi håbe en ny energiminister får øje på potentialet i at udskifte eksisterende landmøller med nye større.

Så vil vi kunne nå de grønne mål langt hurtigere.

Med mindre der er en anden dagsorden , hvor man hykler sig grøn , men ikke mener det alligevel.

Der gemmer sig et meget stort potentiale i at styrke og udvikle tanken om vindmøllelaug.

Det var ordene.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen