Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Når vi taler om gas , så mener mange en brændbar luftart, men ikke al gas kan brænde.

 

Brand er når en gas under varmeudvikling forbinder sig med ilt. Det sker når kulbrinte omdannes til vand og kultveilte. Vand og kultveilte er altså resultatet af afbrændt gas og ilt. Og kan derfor ikke brænde igen.

Når faste brændsler opvarmes så forgasser de. Og det er den gas du ser brænde (flammer).

Så brændende gas er altså luftart plus ilt under reaktion (varmeudvikling).

Fast brændsel skal altså være varmt nok til at udvikle brændbar gas . Og du ser i en brændeovn træ blive rødglødende.

Rent kul og rent ilt danner rent CO2.(kultveilte).

Urent brændsel danner flere forskellige gasser , der igen afgiver forskellige affaldsstoffer.

Når svovl brænder dannes der SO2 (svovldioxid) og varme.

Da luften indeholder kvælstof (80 procent) så dannes der også kvælstofilte ( NOx).

Brænder man et bildæk får man derfor udover sort røg ; CO2, H2O, SO2 og NOx.

Er der for lidt ilt i en forbrænding af kulbrinter, så får man kul-ilte eller CO-.

Kulilte er meget giftigt.(dødeligt).

Kulilte bruges i flere kemiske processer ( stål-høj ovne).

Gasmotorer bruger ilten fra luften (20 procent) , men samtidig slipper der også en del kvælstof med , der ikke giver energi. Udstødning fra en gasmotor er derfor CO2 plus H2O plus NOx.

Brændende gas er de kulbrinter der giver mindst CO2 i atmosfæren. Kul giver langt mere.

Så udskiftning af kul på elværker med naturgas nedbringer CO2 udledningen.

Elbiler der får elektriciteten fra vindmøller udleder heller ikke CO2. Men kommer elektriciteten fra kulkraftværker , så er der ingenting vundet.

Transport er den store CO2 synder med omkring halvdelen af alle udledninger eller mere.

Så udskiftning fra dieselolie til gas nedbringer CO2 udslippet. Og udskiftning til elbiler opladt på vindmøller stopper udslippet.

Norge på vandkraft og Danmark på vindkraft har derfor store muligheder for CO2 reduktion.

Og der er vi langt bagefter.

Omstilling fra benzin og dieselolie til naturgas er derfor kun et trin på vejen.

Ian

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen