Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Energi er vanskelig at gemme over tid. Vi kender flere systemer, men de klinger hurtigt af.

 

Tilført energi til et energilager skal helst kunne trækkes ud igen uden alt for mange tab. Vi kender akkumulatoren i en bil eller solfangerlagertanken, men de holder ikke længe på energien.

Energi på højeste niveau er elektricitet , derunder bevægelsesenergi , beliggenheds energi og varme.Al energi nedbrydes til syvende og sidst til varme.

Så kan man både gemme energi og udnytte varmen, så er der lidt fidus i det.

Problemet opstår når temperaturen bliver høj. For så er tabet udadtil tilsvarende stort. Så ved høje temperaturer skal der isoleres ekstremt godt.

Og vand koger som bekendt ved 100 grader atmosfærisk tryk. Og lidt højere når trykket øges.

Olie koger først omkring 300 grader, så det kan anvendes ved højere temperaturer end vand.

Og natrium smelter ved 100 grader og koger ved 600 grader, så det bruges f.eks. atomreaktorer og hvor temperaturen skal over 300 grader. (natrium som flydende smeltet metal).

Den normale måde at opbygge energi på er via en dampmaskine eller en dampturbine i nyere tid.

Og her bruges damp op til 300 grader. Som trækker en generator eller dynamo ( vekselstrøm eller jævnstrøm). Så vand findes flydende til 100 grader og som damp derover.

Olie findes som flydende til 300 garder og som oliedampe derover.

Stoffer har en fast form ,flydende for og en damp form(gas).

Et energilager kan gemme mest ved de højeste temperaturer. Men taber samtidig energien hurtigt.

Så energilagre skal helst være meget store ,og hele tiden vedligeholdes med ny energi.

I ingeniør blade kan man læse om store energilagre (som en fodboldbane) med jernplader. Hvor vame dampe hele tiden oplader og aflader anlægget. Dampene konverteres til skoldhed vanddamp som trækker en turbine.

På det sidste kan man læse om store sten energilagre (søjlebasalt fra vulkanske områder). Der på tilsvarende måde opvarmes til f.eks. 600 grader.

Et kugleformet energilager har den mindste overflade i forhold til indholdet. Og kan derfor rumme mest energi per kubikmeter. Med mindst udadgående tab. Set i forhold til et firkantet energilager.

I fremtiden vil VE energilagre skulle gemme energi i store mængder til elproduktion og derfor være meget store.

I Tyskland bruger man kunstige vandkraftværker (stored ponds), hvor vand pumpes op i en kunstig sø. Energien hentes ned gennem faldrør til en turbine. Her sker det ved normal temperatur og uden varmetab. Løsningen er sammenlignet med de teknisk avancerede meget billig.

Og kan gemme næsten ligesåmeget energi.

Men det kræver mindst 100 meter faldhøjde. Og det kan man finde mange steder i Danmark.

Med mange VE kilder der fungerer periodevis , er energilagring derfor et område med stor fokus for tiden. Udlandet synes dog foran os på området.

Ian

Dagens vits

Hvorfor tager Århusianere altid deres dør af når de skal på toiletet? Så er der ikke er nogen der kikker ind gennem nøglehullet.
Nive info
Gå til toppen