Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vindskygge

Modstand fra lokale beboere i Hobro området reducerer projekter .

 

Når gamle møller udskiftes med nye 150 meter høje nye møller , så ændres påvirkningen af både vind og lysforhold. Man behøver nødvendigvis ikke at bygge klods op af bygrænserne.

Små møller kaster af naturlige grunde kun mindre skygger . Mens større møller kan genere på samme placeringer.

Skygger flytter sig henover dagen, så generes man om morgenen så er det andre områder der belastes senere hen på dagen. Små møller roterer hurtigt , hvorfor skyggepassage vil virke mere blinkende end de langsomtgående større møller med op od 80 meter lange vinger.

Man kan placere møllerne så alle skygger falder udenfor de beboede områder. Med mindre det er ejeren selv der belastes. Men det kræver større frie arealer.

En overset skyggevirkning er skygger på solpaneler. Idet solpaneler er serieforbundne, så lukker skygger fra flagstænger , grene , antenner og vindmøller hele solpaneler ned. Sålænge skyggen passerer. Og økonomien bliver derfor dårlig.

Alle skyggegivne emner foran solpaneler skal derfor fjernes , hvis man vil have optimal produktion.

Skygger fra vindmøllevinger og vindmølletårne på solpaneler er derfor uheldige.

Men da nye megamøller samtidig er store investeringer med mulighed for rentabel drift, så vil mange gå langt med også dårlige projekter. Og det er så op til de tekniske forvaltninger at påse , at man ikke dummer sig tidligt i fasen.

En anden skyggevirkning er når møller står på linie i terrænnet. Så vil der ved uheldige vindretninger opstå det vi kalder en vindskygge (der ikke kan sees med det blotte øje).

Sådanne vindskygger kan hurtigt koste mange penge i tabt produktion.

Så møllerne skal opstilles fornuftigt i forhold til den gældende vindretning.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/641753/vindmoller_kaster_skygger_bekymrede_naboer_vil_have_faerre_moller

Ian

Dagens vits

Det er kun politikere, der kan stå oprejst, uden at have en rygrad!
Nive info
Gå til toppen