Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Det kommer fra landbruget. Og det produceres udfra gødning eller majs. Og giver elektricitet og varme.

 

Biogas er en gas , der er skabt ved nedbrydning af biologisk materiale. Gassen indeholder en hel del methan og enkle andre brændbare gasarter. Gasarter der er ret reaktive med metal.

Biogas brændes derfor hurtigt af når produktionen kører. Men kan i renset tilstand opbevares længere tid.

Biogas kan brænde ligesom flammen i et oliefyr . Normalt driver man en ombygget dieselmotor med biogas , hvor motoren trækker en generator og kølevandet bruges til opvarmning.

Biogas kendes også som sumpgas , der kendes fra større moser. Det brænder også fint.

Tyskerne borer rør ned i gamle lodsepladser og trækker gas op , som på samme måde kan producere elektricitet og varme.

Sumpgas der udvikles om sommeren kan ramme højsplændingledninger og antænde.

Og vi har en UFO der stiger hurtigt til vejrs.

Biogas udvikles på landbrug i en beholder der lufttæt og mørk. Idet de bakterier der producerer biogas (methanbakterier) ikke tåler ilt og lys. Der udvikles bl.a. methan ,kulilte,kuldioxid og svovlbrinte. Sidstnævnte lugter som rådden æg.

Svovlbrinte,kulilte og methan kan brænde.

Biogas beholderen tilføres dyregødning . Gylle fra svin , gylle fra malkekvæg ,hønsegrødning o.s.v.

Efter en afgasningsperiode er der ikke mere methan. Og ny gødning tilføres . Enten løbende i en process eller stødvis i portionstanke.

Indien har størst ekspertice på området.

Forskellige kulstofholdige olier og fedstoffer kan tilsættes og øge methanproduktionen. Resten pumpes relativt lugtfrit ud på marker som gødning.

I Tyskland giver man en god pris for biogasproduceret elektricitet. Fordi gasmotorerne kan koble sig ind når der er nedgang fra vind og sol .

Da der ikke er ubegrænsede mængder affaldsfedt og affaldsolie , så vil der ikke være plads til så mange anlæg.

I Danmark producerer man ikke biogas af majs, men eksperimenterer med græs i stedet.

Ian

Dagens vits

Med tårerne trillende nedad kinderne fortalte lille Peter sin børnehavelærerinde, at der kun var et par gummistøvler tilbage i garderobeskabet, og det var ikke hans.
Nive info
Gå til toppen