Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Energiklagenævnet støtter nu sommerhusejerne udfor Holmsland Klit i klage over Vattenfall.

 

Efter massiv kritik over Vattenfalls håndtering af miljøgodkendelsen på projektet Vesterhav Syd har Energiklagenævnet nu besluttet at dele af VVM skal gå om. Idet Vattenfall har ændret på det geometriske mønster for opstillingen. Skriver Ingeniøren online.

Vattenfall vil ændre på opstillingen i en velafgrænset gruppe til en 15 kilometer lang linie.

Det er tilsyneladende den nære placering ( 4 kilometer) der har begrundet den massive mængder klager. Idet 600 sommerhusejere har sendt klager.

Man vil ikke have hele horizonten plastret til med røde og hvide lys så tæt på. Og forestiller sig at projektet flyttes ud på 20 kilometers afstand.

Vattenfall derimod ser ingen problemer i omstilling til anden linieføring, men de får ikke medhold i Energiklagenævnet. Hvorfor Etableringstilladelsen nu stilles i bero indtil der bliver udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen.

Det foreslås envidere at Vesterhav Nord og Vesterhav Syd slås sammen og flyttes 20 kilometer ud fra kysten. Men det har Vattenfall ikke taget stilling til . Og sker det, så skal det hele gås om igen.

Hvilket vil fordyre hele projektet ekstremt meget. Eftersom hele planlægningen allerede er igang.

Kystnære møller i Nissum Bredning er tilsyneladende ikke noget problem. Så sådan er der så meget.

Se også:

https://ing.dk/artikel/igen-klagenaevn-bremser-havmoellepark-taet-paa-jyske-vestkyst-222942?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen