Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Når først fokus rammer noget negativt, så fortsætter ve4ndettaen uanset logik.

 

Brændeovne lægges hvert år for had i medierne. Og der er ikke den professor eller det laboratorium der ikke vil give sit besyv med. Selvom brændeovne har været vores hovedenergikilde gennem alle generationer. Så kan man skrive hvadsomhelst.

Uden brændeovne og for den sags skyld også komfurer var vi sultet og frosset ihjel , men det betyder tilsyneladende ingenting. For vores forfinede bykultur kan tilsyneladende ikke lide røg fra bål og brænde. Luften skal være ren . Og det selvom hovedparten af røgpartikler og askestøv kommer fra vore nabolandes storindustier.

Vores røg blæser udover Kattegat over til svenskerne.

Nu er brændsel jo mange ting. Før i tiden var det brænde, tørv og brunkul. Så kom der kulæ fra England og Polen i fredstid til byernes kakkelovne og komfurer.

Efter II Verdenskrig blev mange anlæg udfaset og erstattet af oliefyr. Og idag erstattet af varmepumper, der får elektriciteten fra elnettet. En elproduktion , der naturligvis også giver luftforurening når tyskerne brænder brunkul og polakkerne kul.

For ikke at glemme vore egne kulfyrede kraftværker. Men her går røgen højere op.

Brændeovne brugt i byer er sjældnere, men hyppigere udenfor byer og i sommerhusområder.

Så de fungerer fortsat som en energikilde , dog med "hygge" i mente de senere år.

Men det betyder ikke , at de er overflødige og skal forbydes.

Heldigvis har vi nu fået en miljøminister, der siger nej til forbud.

Men sådan har det ikke været længe.

Se også:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/miljoeministeren-nej-til-forbud-mod-braendeovne/7444143?plista=nyheder

Ian

Dagens vits

Sergenten inspicerede de værnepligtige, og stoppede ved en ung mand med meget langt hår. - De skulle have været klippet for meget længe siden! - Jamen, hr. sergent, det blev jeg skam også..?
Nive info
Gå til toppen