Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Salg af konkurrencedygtig dansk vindmøllestrøm til Sverige er gennem mange år blevet hæmmet af "Svenske Kraftnät" Skriver ingeniøren.dk online.

 

Det er ikke bare kabelforbindelserne under Øresund , der er problemet, men også hvormeget el man får lov til at sende retur , når der er høje afregningspriser i Sverige.

Da man i sin tid koblede Jylland og Sjælland sammen med et nyt kabel under Storebælt lagde man sandsynligvis bevidst et alt for lille kabel. Så mulighederne for at dengang ELSAM området kunne eksportere til ELKRAFT området var yderst begrænset.

Med Anders Fogh Rasmussens nationalisering af elværkerne og siden salg af vitale dele af ELSAM og ELKRAFT til Vattenfall og DONG har svenskerne nærmest haft frit spil på Sjælland.

Og det betyder at svensk overskuds elektricitet fra atomkraftværker, vandkraftværker og siden vindmølleparker er blevet videre transformeret til bl.a. Københavnsområdet.

Kraftige forstærkninger af højspændingsnettet "kraftnättet" fra Midtsverige (Ringhals atom) til Øresundsregionen giver gode indtægter til svenskerne, mens Sjælland fortsat aftager og aftager.

Man er tilsyneladende ikke interesseret i dansk vindkraft, der kan presse afregningspriserne i Sverige. Danmarks Vindmølleforening og Dansk Energi har gang på gang påvist skævheden.

Så svenskerne får hjemlige forsyninger samtidig med at danske møller må stoppes. Det er alt sammen imod EU ideen og fri bevægelighed over grænserne. Proppen holder svenske investeringer udenfor konkurrence.

Det lover ikke godt for prisdannelsen i fremtiden. Og begrænser danske eksportmuligheder.

Se også:

https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/danske-vindorganisationer-svenskere-diskriminerer-1713

Ian

Dagens vits

- Tjener der er en flue i min suppe - Ja vi havde ikke redningsveste til dem alle samme.
Nive info
Gå til toppen