Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Planerne om en ny havvindmølleplacering er nu blevet indsnævret til 2 lokaliteter.

 

Ideen må være at placere parken et sted hvor det blæser meget og hvor der er gode afsætningsmuligheder. Desværre er begge sandsnynliheder ikke til steder samtidig ret mange steder.

Så nu er feltet blevet indskrænket fra 4 til 2 mulige geografiske hav-alrealer .

Første mulighed er en udvidelse af krigers Flak 17 km udfor Møn i Østersøen.

Anden mulighed er 20 kilometer fra land udfor Ringkøbing i Nordsøen.

Krigers Flak ligger nær København og Malmø , der vil kunne aftage hele produktionen, men hvor det nok ikke blæser så tit og kraftigt.

Nordsøen ligger længere fra elektricitets aftagere , men til gengæld blæser det næsten altid.

Så rentabiliteten af de store produktionsanlæg bliver nok en afgørende parameter.

I Nordsøen kommer mølleparken til at ligge længere ude end de nuværende kystnære vindmøller. Så kritikken fra "sommerhusejere" får vel næppe den styrke som i øjeblikket præger avis spalterne.

Den endelige placerin vil i følge energiminister Chr. Lilleholt først ske i marts.

(Hvor man må formode man vælger den ringeste løsning . Sædvanen tro).

Den nye havvindmøllepark planlægges idriftsat mellem 2024 og 2027 skriver ingeniøen.

Se også:

https://ing.dk/andre-skriver/ny-kaempe-havvindmoellepark-skal-ligge-ved-kriegers-flak-eller-nordsoeen-222810

https://www.ens.dk

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen