Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Høje naturgaspriser har gjort barmarksværker (små fjernvarmeværker) til tunge bekendtskaber.

 

Naturgassen , der lovede så meget under tidligere energiministre , blev efterhånden så dyrt bekendtskab, at der hvor barmarksværker i 1980erne kom, der blev husene usælgelige.Simpelthen fordi det blev alt for dyrt at varme op.

Naturgassen kan set fra ejerinstallationer dengang, i dag sammenlignes med "skruen uden ende".

Fyringsolien og naturgassen fik et nøk opad i tide og utide. Og det er også det der i dag animerer folk til at udskifte oliefyret. Det er også blevet et dyrt fyringsmedie.

Men her har naturgassen aligevel overgået de mest kritiske udtalelser.

Så det er på tide at frigøre de små kraftvarmeværker fra den dyre naturgas.

Det sker så i energiforliget , hvor det bliver muligt at udskifte naturgassen med store varmepumper.

Varmepumper er anlæg der kan omdanne store mængder lavtemperatur til højtemperatur status.

Og de kan blandt andet drives af elektricitet, men også olie og naturgas.

Varmepumper 3 dobler temperaturen i væsken der kommer ud af maskinen. Så er det lige spørgsmålet hvorfra man henter de nye kalorier. Fjernvarmepumper kører med højere temperaturer end almindelige husinstallationer.

Varmepumper er typisk i størrelse som gamle skibsmotorer. Så der er samtidig en del vedligehold med anlæggene.

Ved at overgå til eldrift kan man omdanne elektricitet fra vindmøller og kraftværker til varmt fjernvarmevand. Og har man en buffertank , så kan man endda køre når det blæser. Og endda have varmt vand.

Nu må vi se hvormange der tør omstille til store varmepumper. Sporerne fra barmarksværkernes lave naturgaspriser, der hvert år blev dyrere, skræmmer . For elektricitet kan jo også pludselig blive baelat med bye grønne afgifter.

Se også:

https://ing.dk/artikel/naturgas-kan-nu-erstattes-med-varmepumper-221393

Ian

Dagens vits

- Tjener der er en flue i min suppe - Ja vi havde ikke redningsveste til dem alle samme.
Nive info
Gå til toppen