Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

I Sverige brændes 1,3 mio.ton importeret affald i kraftvarmeværkerne.

 

Ligesom i Danmark importerer svenskerne og brænder store mængder affald fra Irland, Skotland og Norge . I Danmark får vi det tilsyneladende primært fra England.

Med store sorteringsanlæg kan man separere affaldet , så man opnår en højere brændværdi. Og siden hæve temperaturen med naturgas og forskellige kulbrinter.

Fremfor at mio.ton affald hober sig op i affaldsdeponier , kan de udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme .Anlæg der mangler i de lande som eksporterer affaldet.

Sverige anvender selv 5,7 mio.ton affald i forbrændingsværkerne , hvorad 1,3 mio.ton er importeret. Skriver NyTeknik online. Af de 1.3 mio.ton er de 550.000 ton rent husholdningsaffald.

I EU som sådan produceres der årligt 50 mio.ton affald, hvoraf kun en lille del anvendes. Så affaldsdeponierne ligger som stinkende tikkende miljø problemer i år fremover.

Affald er ikke vedvarende energi , selvom det produceres vedvarende. Men der ligger ligesom en grøn tanke bag udnyttelse af specielt husholdningsaffald.

Sverige har ingen naturlige forekomster af olie og naturgas , men flere steder et effektivt fjernvarmenet. Og det er kombinationen med fjernvarme at affaldsforbrænding kan betale sig.

For man får både penge fra forbrugerne af varme og penge fra leverandørerne af affaldet. Foruden penge for de mange kWh elektricitet man producerer.

I Danmark anvender man både, flis, halm , affald og naturgas på værkerne i Maabjerg og Herning foruden en række byer med egne anlæg.

Ved forbrænding i store anlæg kan man minimere udledningen af de skadelige stoffer i filtre.

Og her er det specielt de store mængder plastik.. I det omfang man ikke genanvender plastikken.

Plastik er en kulbrinte med en masse klor molekyler.

Så privat afbrænding giver en ret usund røg.

Se også

https://www.nyteknik.se/miljo/sverige-importerar-miljoner-ton-avfall-som-eldas-upp-6936968

Ian

Dagens vits

Læreren: - Erling, hvis et hus har seks etager, og hver etage har tyve trappetrin, hvor mange trin er du så nødt til at gå op ad for at komme helt op?Erling: - Dem alle sammen?
Nive info
Gå til toppen