Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Svovlbrinte er en alinindelig følgesvend i biogasprocessen.

 

Det store biogasanlæg udenfor Kalundborg sender nu større dunstner af svovlbrinte indover området. En gasart der også udvikles af biogasprocessen.

Har man først trådt ved siden af i en mose, så ved man hvad svovlbrinte er. Idet det sorte mudder udsender en velkendt stank af rådne æg. Processen i mosen ligner til forveksling processen i et biogasanlæg , hvor plantemateriale nedbrydes af anerobe bakterier.

Anerob vil sige uden ilt og primært i mørke.

De anerobe bakterier omdanner dødt plantemateriale i biogasanlæg udfra affald, gødning og lignende til methan , svovlbrinte og kultveilte.

Methan og svovlbrinte kan brænde. det kan kultveiltei kke.

Så biogasanlæg bruger både methan og svovlbrinte som brændstof efter kultveilten er renset fra.

Svovlbrinte er imidlertid en meget aggressiv luftart , der tærer al stål og jern. Så skal den bruges som brændstof, så må man skynne sig at anvende den eller også rense den fra biogassen.

Man kan fjerne svovlbrinte i filtre med jernfiltspåner (som grydesvampe).

I biogasanlæg æder svovlbrinten flere kilo jern om dagen.

Kultveilten eller CO2 eller kuldioxid som den også kaldes kan renses ved at boble gassen gennem kalkvand , der er læsket kalk opløst i vand.

Anlægget i Kalundborg nedbryder imidlertid primært affald fra Novo Nordisk , så man må gå ud fra at affaldet indeholder større mængder svovl som omdannes til svovlbrinte.

Og hvis man ikke brænder det af øjeblikkelig enten i et fjernvarmeværk eller i et motoranlæg , så så står man med en større mængde uhåndterbar gas.

Der vil være ret afslørende, hvis man lukker den ud i området. Uanset om det er vinter eller nat.

I Tyskland bruger man svovlbrinten i biogasmotorer. Der imidlertid tæres op indvendigt hvis man ikke kører hele tiden. Så ved hvert stop blæser man motoerene igennem med flaskegas de sidste minutter. Gassen æder kun stempelringe og foringer når den ikke kører. Ved drift sker der tilsyneladende ingenting.

Så svovlbrinte kan håndteres andre steder. Så hvorfor ikke i Kalundborg ?

Og så får man ovenikøbet kraft og varme (elektricitet og fjernvarme) ud af det.

Se også:

https://ing.dk/andre-skriver/biogasanlaeg-sender-stank-raadne-aeg-ind-kalundborg-215078

Ian

Dagens vits

- Tjener der er en flue i min suppe - Ja vi havde ikke redningsveste til dem alle samme.
Nive info
Gå til toppen