Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vandsønderdeling eller produktion af brint og ilt udfra vindmøllestrøm lyder besnærende, men.

 

Elektrolyse har været kendt lige fra H.C. Ørsteds tid og alligevel er teknikken ikke ændret ret meget. For vandsønderdeling kan kun ske med ferskvand. Og havmøller står som bekendt i saltvand, hvorfor der dannes klor og natrium oveni ved vandsønderdeling til havs.

Normal vandsønderdeling sker ved at man spalter vand i en elektrolyseprocess , hvor ferskvand tilsættes en elektrolyt , så elektriciteten kan spalte vandmolekylet med jævnstrøm.

Ved polerne i elektrolysen bobler der så brint op ved den ene eleketrode og ilt op ved den anden.

Brinten kan sidenhen komprimeres og nedkøles i en kryogenisk process. (højt tryk og stærk kulde indtil brinten bliver flydende og kan gemmes i trykflasker ).

Ilten smider man så ud i luften , hvor der i forvejen er 20 procent ilt.

Halvdelen af energien bliver til varme.

25 procent af resten bliver til ilt.

25 procent bliver til brint.

Så går man kun efter brint, så kan man kun opbevare 25 procent af den tilførte energi. Kan man afsætte varmen til f.eks. fjernvarme , så er regnestykket bedre.

Til gengæld kan man gemme brinten til når den skal bruges .

Saltvand består af salt NaCl eller natrium klorid. Skrevet efter elektrolyse i Na plus og Cl minus.

Ferskvand består af H2O eller 2 brint og en ilt.. Skrevet som H plus og O minus.

Bruger man saltvand så vil pluselektroden (anoden) tiltrække minus ( altså ilt og klor).

Minus elektroden (katoden vil tiltrække brint og natrium.

Det hele sker i en væske med svovlsyre (elektrolyt).

Under elektrolyse bliver Natrium i væsken , der bliver mere basisk (idet der dannes NaOH) store mængder natriumhydroxid). Og luften med ilt stinker af klor.

Så elektrolyse efter brint vil være mest praktisk i en ferskvandssø eller på land. Ellers vil man nok trække et vandrør (ferskvand) ud til de enkelte vindmøller.

Det er altså ikke ligetil at producere brint på havet, men bedre på land.

Se også:

https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/elektrolyse-kan-bringe-det-danske-vindmolleeventyr-til-et-nyt-niveau-980

Ian

Dagens vits

– “Naturligvis er der ulemper ved demokratiet… vælgerne eksempelvis!!”
Nive info
Gå til toppen