Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Engang eksperimenterede man i baghaven i gamle olietønder , nu sker det i store tankanlæg.

 

Biogas udvikles i iltfattige biologiske sumpe , hvor der sker en anderledes nedbrydning end ved forrådnelse. Alt biologisk materiale kan afgasses i et biogasanlæg. Noget afgasses bedre end andet.

Det begyndte i Danmark efter energikrisen i 1973 , men andre lande havde allerede betydelig erfaring med produktion af biogas. Og her var Indien førende.

I Danmark ville man afgasse affaldsprodukter som gødning fra dyr ,køkkenaffald og lignende.

Og man havde allerede anlæg der afgassede kloakslam ved tidlige rensningsanlæg.

Flere forskellige grupper arbejdede med biogas op gennem 70erne. Hvor diskutionen gik på store portionsanlæg (a la Indien) eller gennemstrømningsanlæg , der mere passede til vor måde at takle teknikken med pumper ,ventiler og elektronik.

Det blev sidstnævnte teknologi , der blev fremmet . Og grundmaterialet blev gylle fra landbruget.

Der med diverse tilsætninger kunne udvikle brændbare gasser.

Når vi taler om biogas er det methan , der udvikles. Altså den korteste kulbrinte "kæde".Også kaldt CH4 ( et kulstof og 4 brint)

Men når man afgasser gylle i et lukket sort iltfrit rum så får man udover methan også svovlbrinte (lugter som rådden æg) ,kultveilte og kulilte.

Sidstnævnte kan frasorteres gennem filtre med kalkvand og læsket kalk.

Svovlbrinte kan fjernes via filtre med jernfiltspåner.

Så den anvendelige udviklede gas er altså mindre end den samlede blandings gas.

Methanen fra biogassen har tilmed en lavere brændværdi end naturgassen fra olieboringerne.

Det kan dog rettes med tilsætning af brint udviklet via elektrolyse af vand.

Både methanen CH4 og svovlbrinten SH kan brænde. Dog ætser svovlbrinte al jern i nærheden.

Man bruger biogassen i ombyggede dieselmotorer , der trækker en generator. Derved omdannes 30 procent af den brugte gas til elektricitet og 70 procent til varme (bl.a. fjernvarme eller nærvarme).

Methanen kan også brændes ligesom naturgas ,bygas og flaskegas. Så gasfyr i fjernvarmeværker kan fint anvende biogas.

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen