Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Valget nærmer sig og man mangler slagord selvom temaerne roterer i debatten.

 

Klimamål , klimakatastrofe og klimaudspil er ligesom kommet på dagsordenen. Og alle vil være grønnere end de andre. Men ingen ved vel knap hvad de skal gøre.

For vi hører kun om at trække gamle krikker af stald og glemmer alt om virkeligheden.

Den største klima gas er ikke CO2, men H2O. Og det er fordelingen af H2O der giver problemer.For CO2 kan let indgå i det biologiske kredsløb, hvis man ønskede det. Ja, der er ligefrem gartnerier, der pumper ekstra CO2 ind i drivhusene under væksten.

Så det er ligesom vand, der skal bindes i nye biologiske løsninger. Så kommer kultveilten med i samme ombæring. Vi skal med andre ord tilplante ørkenområder og kunstvande i en hidtil stor skala. Så vil fordampningsmønstret ændres og nedbøren falde på tørre pletter.

Og flere skyer vil binde solens energitilførsler til fordel for temperaturstigningen.

Vi har set at skovfældning i Amazonas har fået fatale konsekvenser for "El Ninjo". Med færre træer, falder fordampningen og energien vender vejrsystemer henover Andesbjergene.

Et fænomen, der rammer helt over til Australien.

Og hvad der sker syd for ækvator vil med tiden flytte op til os.

Gamle planer om storskala skovrejsning helt ude ved kysten i vest Sahara i Vestafrika vil stadig kunne gennemføres . Det kræver enormt stort kunstvandings initiativ og vil kunne beskæftige millioner.

Og er der først skov mod vest vil fordampningen stige, regn vil falde længere inde. Og langsomt over år vil man kunne så savannen vende tilbage i områder der i dag er sand ,sand og atter sand.

Men det kræver mange kræfter.

Af negative sider vil en beplantning af Sahara medføre et koldere Norden ,Golfstrømmen vil gå sydligere og isen vende tilbage til ishavet. Til gengæld vil arealer til føvevareproduktion kunne etableres i hidtil ukendt størrelse.

Men nu er der snart valg i Danmark og nye grønne ideer kommer på bordet. Som udfasning af dieselbiler, udfasning af malkekøer, forbud mod brændeovne,nedlæggelse af vindmøller på land,ingen kød på menuen,og lignende progressive tanker.

Vi kunne i stedet rejse mere skov i de aride egne og støtte mere kunstvanding med vores ulandshjælp.

Det ville nok flytte meget mere.

Ian

Dagens vits

– “Naturligvis er der ulemper ved demokratiet… vælgerne eksempelvis!!”
Nive info
Gå til toppen