Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Sammaenkobling af højspændingslinier over Krigers Flak til Tyskland er nu undervejs.

 

For at kunne sammenkoble elanlæg skal spænding og freqvens passe sammen. Gør de ikke det kan man via en konverter tilpasse systemerne.

Så når højspænding går fra et område til et andet bliver de ført gennem anlæg der tilpasser først freqvens på 50 Hz og siden spænding i volt eller kilovolt.

Med den tyske havmøllepark på den ene side (Baltic 2 ) og danske Krigers Flak på den danske side i havområdet udfor Møn ventes en sammenkobling , så vi får endnu en højspændt udenlandsforbindelse.

Et større anlæg bliver nu bygget på off-shore maner i Østersøen og et landbaseret anlæg i Nordtyskland ved Bentwisch nær Rostosk.

Normalt taler man om en inverter , der omdanner solparkers jævnstøm til salgbar vekselstrøm.

En konverter kan gå begge veje. Og ofte på samme tid.

Elektriciteten omdannes til elektroniske impulser der siden samles til simnuskurver eller ensrettes til jævnstrøm. Kablerne til land overfører altid højspændt jævnstrøm ( HVDC) hvor den på samme måde som i computerens schwich-mode strømforsyning bliver til almindelig højspænding.

Altsammen teknologi af nyere dato. (opfundet i Danmark).

I forbindelse med vore kabler til Norge via Nordjylland og Sverige via Øresund og Kattegat.

Idag bluges det fra alle hvavindmølleparker og til land.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/624727/kriegers_flak_byggeriet_af_konverterstation_forsinkes_et_par_maneder

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/KriegersFlakCGS/Nyheder-om-Kriegers-Flak-CGS-udlandsforbindelse/Byggeriet-af-konverterstation-forsinket-et-par-maneder

Ian

Dagens vits

- "Charles!" - "Nåh, jeg plejer nu ikke at kalde min chauffør ved fornavn. Hvad er Deres efternavn?" - "Darling!" - "OK, bare kør, Charles?"
Nive info
Gå til toppen