Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Det årlige produktionsresultat , der skal forrente den investerede kapital i vindmøllen kan hurtigt blive reduceret.

 

Allerede ved de første små vindmølleparker kunne man se store fald i produktionen af de sidste vindmøller , når vinden blæste på langs af møllerækken. Og også se store forskelle i årsproduktione på helt ens møller, hvor 2 eller 3 møller stod for tæt.

Undersøgelser fra Canada i 1980erne viste , at store darrieux møller ikke burde stå tættere end 300 meter. Hvis man skulle undgå vindskygge og dermed mindre produktion.

I dag ved vi , at turbulente vinde nedsætter resultaterne. Så jo højere op man kommer des mere stabile vinde og dermed produktionsresulteter får man. Samtidig stiger vindhastigheden med højden.

Så ved lange vinger kommer man ned i lavere vindhastighed i bunden og op i højere hastighed i toppen. Påvirkningen er dog mindst over åbent hav ( off-shore).

Risø udviklede en "vindatlas-metode", hvor omgivelserne indregnes i forhold til den herskende vindretning. Og man kan udregne årsresultetet fra en given lokalitet.

Så når man opstiller en ny vindmøllepark foran en gammel uden at pille de første ned, så vil man se en væsentlig reduktion af de gamle møllers årsproduktion.

Ligesom man vil se dårligere resultater hvis nye møller klumpes sammen.

Og vi taler om tab i væsentlige procenter ikke promiller.

Se også:

https://www.emd.dk/files/windpro/documentation/Slutrap_vindres_preliminary.pdf

Ian

Dagens vits

– “Naturligvis er der ulemper ved demokratiet… vælgerne eksempelvis!!”
Nive info
Gå til toppen