Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Brændeovn, brændefyr, stokerfyr (pellets), stokerfyr flis ,kulfyr ,oliefyr og petroliumsovne.

 

Gasfyr, biogasmotor, forgasning af træpiller.

Minikraftvarme motoranlæg. Nødstrømsanlæg.

Fjernvarme fra elværk,fjernvarme fra fjernvarmeværk ,fjernvarme fra barmarksværk (naturgas).

Fjernvarme fra store solfangerparker.

Varmeproducerende husstandsmøller med dyppekogere. Elvarme fra vandkraftværker ( Norge og Grønland), Elvarme fra lysnettet.

Geothermisk varme (Island , Tyskland, Paris og New Zealand).

Varmepumper: luft til luft, luft til vand, jord til vand, stald til vand (staldvarme) varme fra køleanlæg , butiks anlæg, store køle/frys anlæg.

Brintanlæg , brændselsceller.

Solfangere på parcelhuse.

Nul-energihuse ( der kan nøjes med spildvarmen fra installationerne).(Høj isolation).

Som man kan se er der mange veje til rumvarme. Opvarmningsudgiften kan måles i kWh . Og ad den vej kan man finde billigste og dyreste løsning.

Derudover findes der billige og dyre vamenanlæg. Ligesom nogle vil holde længe og andre ikke.

På vore breddegrader har de fleste ofte mindst 2 systemer hvis der bliver nødvendigt med back up.

Mange varmeløsninger er ikke Vedvarende Energi. Men kan fint være back up i VE.

Ian

Dagens vits

Den unge mand var indkaldt som vidne i en retssag, men bad sig fri, da han gerne ville kunne passe sit arbejde. Dommeren spurgte spydigt: "Tror De ikke, De kan undværes på kontoret de par dage?" Den unge mand: "Jo bestemt, men jeg er bange for, at chefen skal opdage, at jeg kan undværes.
Nive info
Gå til toppen