Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Store danske elværker der leverer fjernvarme og elektricitet presses nu af store CO2 kvoter.

 

CO2 fra fossile brændsler som brunkul , kul, stenkul , natirgas og olie har hidtil skulle betales via køb af CO2 kvoter , men nu kommer der ikke mere billige kvoter til salg fra Østeuropa. Og priserne for en kubliketer udledt CO2 er mangedoblet.

Så danske kulfyrede elværker kan ikke mere erstatte CO2 udledningen med billige indkøb.

Det vil sige , at fjernvarme- og elektricitets prisen nu nødvendigvis må få et ordentligt hak op.

Prisen på et ton CO2 er nu for første gang over 20 euro.

Og fortsætter det, så må flere kulkraftværker lukke inden længe.

Udbygningen med vindkraft og solceller har tilført elnettet rigtigt meget CO2 frit energi, men udenfor vindperioderne og om natten har back up fra de gamle værker været nødvendigt.

Det kan i nogen grad erstattes med elektricitet via HVDC kabler fra udlandet , men her erstatter man ikke nødvendigvis CO2 frit udover vandkraft og atomkraft.

Så selvom kullene er gode back-up anlæg , så betaler man p.t. ikke for den service.

Og store batteribanker er noget man hører om at andre har.

Studstrupværker, Enstedværket,Amagerværket og andre kulkraftværker må se hen til at blive lagt i mølpose eller revet ned.

Eller som andre skriver "Den høje pris på CO2 udledninger sænker pensionsalderen på kul og sætter turbo på EUs grønne omstilling".

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/619304/kulkraftvaerker_pa_vej_i_molposen_for_tid?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Ian

Dagens vits

– “HALLO”, siger den anden, “kan du måske se London her fra?!?”.
Nive info
Gå til toppen