Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Ringhals v. Gøteborg

Ganske uventet hiver politikerne i Sverige nu atomkraften frem i debatten op til valget.

 

"Skal til eksempel den tunga industri kunna mindske sine udslip , skal vi få en udslipsfri transportsektor, da kommer der behøvas mere el, inte mindre el." Udtaler Kristdemokraterne i Sverige.

Og udfra det udgangspunkt tilslutter de sig ny udbygning af atomkraften sammen med de Liberale og Sverigesdemokraterne. Så nu er kärnkraften blevet et varmt poltiske emne.

Oprindelig var det meningen , at man ville udfase kärnkraft i 2045 , når levetiden for de eksisterende reaktorer rinder ud. Men nu , vil man udskifte reaktorerne med nye.

Og aftalen er , at de bygges på samme placeringer som dem man river ned.

I Sverige er det det statsejede Vattenfall , der er inde over de tre store atomkraftværker sammen med udenlandske samarbejdspartnere , som finske Fortum og tyske Eon.

Ringhals , Oskarshamn og Forsmark er atomkraftværker med hver 4 forskellige atomkraftværker. Derudover er der store forsøgsanlæg og det gamle Barsebäk ved Øresund.

De første blev bygget af ASEA Atom , de senere med forskellig vestlig teknik. I modsætning til de finske , der er bygget udfra russisk know-how.

De kärnkraft interesserede partier ønsker at Sverige udvikler en 4 generations reaktor , der er endnu mere kontrolleret end de nuværende typer. Så der ligger arbejdspladser og politik bag de nye initiativer. Og det vil nok flytte stemmer ved det kommende valg.

Sverige er storleverandør via kabler over Øresund til Sjælland , hvor Vattenfall kontrollerer elproduktionen. Så selvom man udadtil satser på vindkraft , så ligger der helt sikkert en dagsorden bag , Når møllerne udfases på grund af alder , så kan øvrige elværker jo fint bruge kablerne.

Og så kan vi være nok så meget imod atomkraft , når vi er blevet afhængige af leverancerne.

Så der er en masse energipolitik i elledningerne.

Se også:

https://www.nyteknik.se/samhalle/karnkraften-har-ovantat-blivit-en-valfraga-6927701

Ian

Dagens vits

- Tjener der er en flue i min suppe - Ja vi havde ikke redningsveste til dem alle samme.
Nive info
Gå til toppen