Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Når noget brænder får vi aske, slagger, røg og diverse luftarter. Men hvad er slagger ?

 

Brænder et stykke træ får vi aske og røg.

Brænder vi ilt og brint får vi vand.

Fordøjer (langsom forbrænding) vi kød og planter får vi gødning.

Brænder vi benzin og dieselolie får vi kultveilte ( CO2).

En forbrænding sker sammen med ilt , der oftest hentes fra luften ( 20 procent).

Når noget er grønt så er det oftest i forbindelse med forbrænding af planter der kan genplantes og genplantes. Idet planterne kan genindvinde den tabte CO2 fra luften ( 2 procent).

Så planter der gror opbygger vægt med CO2. En CO2 ( en vægt) der forsvinder ud i luften , når planten nedbrydes gennem en forbrænding (brand).

Aske fra de samme trækævler vejer altså meget mindre end træet oprindelig gjorde.

Organiske forbindelser ( kød, grønsager og træ) er direkte eller indirekte opbygget af vand ,gødning og kultveilte. Så når de forbrænder omdannes de oprindelige stoffer til slagger igen.

Vand består af ilt og brint . Slaggen kalder vi vand.

Ved elektrolyse af vand (vandsønderdeling) får vi ilt og brint.

Vand kan altså gendannes i sin oprindelige form som to luftarter.

Når ilt og brint andtændes udvikles der energi . Men ikke mere energi end der skulle til for at dele slaggen (vand) . Faktisk lidt mindre.

Når ilt og brint tilføres en brændselscelle , så brænder det (omdannes) til vand og energi.

Og i dette tilfælde elektrisk energi (elektricitet).

Bruges brint som brændstof i en almindelig bilmotor , så indeholder udstødningen kun vand.

Brændes der benzin eller dieselolie, så indeholder udstødningen vand, kultveilte og aske.

Luftarter ved forbrænding kan også være svovldioxid ( SO2 ).

Lugter tydeligt ved afbrænding af bildæk.

Så slagger indgår på mange måder i livets grønne kredsløb.

Slagger er hvad der er tilbage når energi , vand og CO2 er forduftet.

Men de kan ved tilførsel af energi (sollys) indgå i nye plantestoffer ( korn ,grønsager og træ).

Benzin og olie indgår ikke særligt meget i det kredsløb . Og efterlader derfor ikke brugbare slagger i naturen. Et grønt liv skal altså efterlade og bruge slagger så meget som muligt.

Vand er en slagge der kan bruges til at slukke ild, da en slagge ikke kan brænde to gange.

CO2 er en slagge , der ligeledes kan bruges til at slukke ild.

Gartnerier kan fremme vækst ved at tilføre luften CO2 og planterne vand.

Sommerens tørke har vist, at man ikke kan undvære vand (en af parametrene). Så vi er også afhængige af tilførsel af tilpasse mængder.

Overgøder man marker med gylle (gødning) så visner det hele.

Slagger og aske dannes altså ved en hurtig eller langsom forbrænding ( bål eller fordøjelse).

Ian

Dagens vits

Hvorfor går julemanden aldrig til julefrokost? -Fordi han ved at han altid ender i kanen med en gammel sæk.
Nive info
Gå til toppen