Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Landbruget skal også under åget, sagde Jens Otto Krag i 1970erne. Og siden udviklede man moms, punktafgifter og energiafgifter og en masse andet.

 

Skat , told og andre afgifter hører i dag til samfundets metode til at finansiere veje, skoler, politi , hospitaler og militær . Oprindelig med den hensigt at afskaffe indkomstskat. I dag har vi så begge dele.

En større del af indkomsten går direkte eller indirekte til regeringens lomepenge. Og det ikke bare i Danmark men i næsten alle delande vi sammenligner os med.

Så man kan ikke slippe ved at flytte.

Afgifter på benzin , dieselolie , naturgas og elektricitet ikke bare fordyrer levevilkårerne, men giver samtidig en omfordeling, som vi kalder velfærd. Så selvom vi gerne så noget afskaffet så får det konsekvenser andre steder.

Afgiftsfritagelse af elbiler giver i en periode positive signaler. Men ligesåsnart , der er et grundlag for nye skatter , så springer man tilsyneladende fra de gode intentioner.

Snart vil elbiler også komme under åget.

På samme måde er det gået ejere af solcelleanlæg og husstandsmøller, hvor man fremover åbenbart skal betale fuld afgift af sit private forbrug fremfor at kunne trække egenproduktionen fra på måleren. Og det giver nu basis for stor frustration.

Hvilket er maget naturligt. Eftersom investeringen er givet under ander forudsætninger.

Kun hvor det har vist sig administrativt vanskeligt har man trukket sig tilbage. det gælder afgifter på halmballer i 1070erne og senere tiltag på afgifter på pellets.

Men det rumler i horizonten.

Nu får vi så total en tørke , at biomasse vil blive et område, hvor afgifter vil udfase hele området. Og det var jo ikke det tiltænkte.

Politikerne sider som gribbe på plankeværket og venter på , hvor der næste gang bliver en mulighed. Så skal du have et VE anlæg , så køb ikke noget hvor man kan rykke ind med nye afgifter. Et sårbart fremtidigt områder bliver tilsyneladende varmepumper. Så find på noget andet.

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen