Det svenske projekt med flydende vindmøller "hexicom" ændrer nu strategi.

 

Ideen med flydende sekskantede flydere med vindmøller udfor Skotland er midlertidig stillet i bero. Og trekantede anlæg med 2 vindmøller prioriteret.

Vanskeligheden ved at finansiere får initiativtagerne til at flytte til Sydkorea og Spanien med de næste udviklinger.

Det var planen at flyderen med 2 stk 100 meter høje tårne og en samlet effekt på 10 MW skulle bukseres på plads udfor Dounredy i sensommeren 2018 skriver Ny teknik online.

Men en masse krav fra myndigheder og elværker giver store forsinkelser.

Hexicon i fuld skala kaldes lidet flaterende for "havmonstret". der udfra tegningerne skulle være et sekskantet projekt med flere store vindmøller. Hvis primærområde ligger på dybt vand.

Man forestiller sig dybder fra 50 til 500 meter.

Byggeprojektet i Skotland ligger for tiden stille. Mens der arbejdes hårdt på et projekt i Sydkorea, som bygges i samarbejde med Coens. Coens er en stor aktør indenfor gas og olierør i Østen.

Dertil kommer samarbejde om et prototypeanlæg ved de Canariske Øer.

At lægge til havs på større dybde kræver kraftige forankninger. Og her er der ingen billige løsninger. Dertil kommer kraftige storme udfor Korea også kaldet tyfoner, som anlæggene også skal kunne værne sig mod.

Det bliver interessant at se om der kommer noget ud af anstrengelserne.

Se også:

https://www.nyteknik.se/energi/bygget-av-havsmonstret-ligger-pa-is-6921695

Ian