Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 


I Danmark bliver flere og flere byer opvarmet med kollektiv varme via fjernvarmenet.


Men basisvarmekilden er tit forskellig. Alt efter lokaliteten og mulighederne.
De første kollektive fjernvarmeværker blev opvarmet af kul . Senere kom dieselolie eller fyringsolie som vi også kalder det. Og sidst naturgas. Og siden affaldsforbrænding.

Fordelen ved fjernvarme er , at forureningen fra fyret ikke ligger lokalt men decentralt. Så i fjernvarmeområder er det mere rent. Ulempen kan være omkostningerne til drift.
Efter energikrisen og udbredelsen af naturgasnettet kom der såkaldte "barmarksværker" i drift med mindre lokale fjernvarme net. De har senere vist sig meget dyre i drift, da man efter etableringen satte natrurgasprisen væsentligt i vejret. Og dermed væltede økonomien i barmarkstakerne.
Ikke desto mindre har Danmark et veletableret udbygget fjernvarmenet.

Affaldsforbrænding på elværker udvikler så meget varme , at der omkring elværker er et kraftigt fjernvarmenet. Så alle større byer med elværker forsynes fra elværket via netværk af større rør.
Det flytter forureningen fra gågaderne til luften højt over terrænnet.
Ulempen er når de kraftige rør skal graves ned gennem midtbyerne. Fordelen er ofte billig varme, der betales indirekte af alle i området via en høj elpris.

I Østdanmark er der mange store fjernvarmesystemer, mens små fjernvarmeværker og barmarksværker med fjernvarmenet i resten af riget er mere normen.
Dertil kommer nu større solfjernvarmeanlæg, der supplerer den dyre naturgas.

I Hanstholm får man derudover affaldsvarme fra fiskemelsfabrikken , men det er undtagelsen. da staten lægger afgift på spildvarme der udnyttes.
Andre steder produceres fjerenvarmen på lokal flis (træspåner) suppleret med naturgas.
Overskudselproduktion fra vindmøller er en del fjernvarmeværket ombygget til , men det saboteres fortsat af energiministeren.
Så fjernvarmen giver muligheder. Muligheder som udfasede oliefyr ofte kobles på.

Almindelig fjernvarme producerer ikke elektricitet. Da elproduktion kræver at anlæggene producerer damp. Og det kræver ligesom kraftigere brændsel.
Så affaldsforbrændingsværkerne kører derfor med højere temperaturer , der øges med flis ,halm, og naturgas. Odense, Herning, Maabjerg er nogle af dem.

I fremtiden vil en del af fjernvarmen også komme fra vindkraft. Idet anlæg på fjernvarmeværkerne i Hanstholm , Klitmøller og Vorupør er ombygget med højspændings dyppe kogere , som kan aftage elektriciteten , der ellers foræres væk. Afgifter forhindrer i øjeblikket funktionen.

Så varmekilden er gået fra store centralvarmeanlæg i boligblokket til varmeanlæg for bydele. Og siden fjernvarmeanlæg for halve byer . Og til nu kraftvarmeværker der via damp producerer både varme og elektricitet.
Varme fra industriproduktion , vindmøller, solpaneler , biogasanlæg , vil komme ind sammen med kul , olie, naturgas, flis og køkkenaffald.
Og måske geothermi , hvis det kommer så langt.

Ian

Dagens vits

Hvorfor findes der kun snemænd - og ikke snekvinder???? Fordi det kun er mænd der er så dumme, at de vil stå ude i frost og kulde en hel lang vinter!!!
Nive info
Gå til toppen