Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Myndighederne må ikke mere lægge hindringer i vejen for at private kan deltage i omstilling af energisystemet.

 

"Direktivet slår fast , at privatpersoner, lokale myndigheder , små virksomheder og koperativer må producere, forbruge, gemme og sælge deres egenproducerede vedvarende energi uden urimelige administrative byrder, skatter eller afgifter. Reglerne kommer til at gælde anlæg op til 25 kW."

Det skulle åbne husstandsmøllemarkedet i Danmark igen. Og lukke for de mange urimelige klager med opsættende virkning fra specielt Danmarks Naturfredningsforening, som altid intervenerer fem minutter i tolv. Og som tilsyneladende bliver nidkært administreret af flere kommunale myndigheder.

En række lande har stopklodser overfor ansøgere af nye VE anlæg. Som Spanien der pålægger ejere høje tariffer og administrative forhindringer. Eller Rumænien der pålægger VE ejere , at oprette "en privat virksomhed", hvorefter man beskattes .

Eller lande med atomkraft, hvor næsten alle hindringer lægges i vejen for VE.

I Frankrig opgav deres største VE producent og solgte sin vind division til G.E. i USA. Og nu kræver man bøder af G.E . Hvis man ikke opfylder en række specifikke krav.

Vindkraft får det tilsyneladende sværere og sværere. Klima og grøn politik er noget man taler om, mens hænderne foretager sig det stik modsatte.

Ian

Dagens vits

Hvorfor snorker mænd, når de ligger på ryggen? svar: Fordi deres kugler falder ned over deres røvhul, og lukker for ventilationen!....
Nive info
Gå til toppen