Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Myndighederne må ikke mere lægge hindringer i vejen for at private kan deltage i omstilling af energisystemet.

 

"Direktivet slår fast , at privatpersoner, lokale myndigheder , små virksomheder og koperativer må producere, forbruge, gemme og sælge deres egenproducerede vedvarende energi uden urimelige administrative byrder, skatter eller afgifter. Reglerne kommer til at gælde anlæg op til 25 kW."

Det skulle åbne husstandsmøllemarkedet i Danmark igen. Og lukke for de mange urimelige klager med opsættende virkning fra specielt Danmarks Naturfredningsforening, som altid intervenerer fem minutter i tolv. Og som tilsyneladende bliver nidkært administreret af flere kommunale myndigheder.

En række lande har stopklodser overfor ansøgere af nye VE anlæg. Som Spanien der pålægger ejere høje tariffer og administrative forhindringer. Eller Rumænien der pålægger VE ejere , at oprette "en privat virksomhed", hvorefter man beskattes .

Eller lande med atomkraft, hvor næsten alle hindringer lægges i vejen for VE.

I Frankrig opgav deres største VE producent og solgte sin vind division til G.E. i USA. Og nu kræver man bøder af G.E . Hvis man ikke opfylder en række specifikke krav.

Vindkraft får det tilsyneladende sværere og sværere. Klima og grøn politik er noget man taler om, mens hænderne foretager sig det stik modsatte.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen