Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

For at nedbringe luftforureningen kan man omlægge fra dieselolie til elektricitet.

 

Mange lande har allerede almindelige jernbaner, es-tog, sporvogne , troljebusser og lignende på skinner både på landet og i byerne. Danmark er som sædvanlig meget bagefter.

Det skyldes nok vor placering i vestenvindsbæltet, hvor blæsten hele tiden fjerner tåge og smok .. Vi er ikke belemret med lige så meget luftforurening i det daglige, som store europæiske byer og mange byer i slugter og dalstrøg.

Vi har haft sporvogne og troljebusser , men de er skrottet. Vi har haft Es-tog siden begyndelsen af trediverne , som heldigvis stadig kører.

Elektrificering af hovedstrækningerne lader meget tilbage. Det sker for langsomt.

Og skyldes nok politikernes frasalg af DSBs aktivitieter i tide og utide.

Heldigvis er man begyndt med en ny nærbane politik. Der kan blive et godt løft.

Den fortsatte biltrafik ,bustrafik og lastvognstrafik i byerne vil komme under pres i løbet af en lang årrække. For at ttænke jernbanespor, eldrift og transport sammen kniber det meget med.

End ikke mellemting som batteridrevne nærbaner er det blevet til. Men i udlandet sker der noget. Så man behøver ikke selv finde på det. Det er der allerede.

Som mølleejere må elforbruget fremover skulle fremstilles på grønne premisser.

Ikke bare til elektricitet og varme , men også til transport. Og kan man bruge det lokalt , så styrkes de lokale el-veje fortsat.

Vi mangler en transport og energipolitik i Danmark. Det synes som om man placerer de ringeste beslutningstagere på nøgleposterne.

Så det ser ikke godt ud. Og nu er Danmark gået fra førstepladsen i VE energi til 37 pladsen på få år.

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen