Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Når processer kan gå to veje med enten energioverskud eller energiunderskud så har det VE interesse.

Tager man 2 elektroder og dypper dem i vand men jævnstrøm på henholdsvis plus og minus, så sker der ingenting. Men tilsætter man nogle dråber svovlsyre så bobler det lifligt ved henholdsvis plus og minus polen og vandet bruges gradvis op.

Den form for elektrolyse kalder vi vandsønderdeling. Hvor vand spaltes i ilt og brint. Eller i fysik termer i Oxygen og Hydrogen.

Oxygen ved plus elektroden og hydrogen ved minus elektroden.

Svovlsyre deltager i processen men bobler ikke op. Man kalder svovlsyre for en katalysator.

Brugte man i steder saltsyre HCl , så ville der yderligere boble klor ( Cl) op ved plus sammen med ilt. Og katalysatoren ville blive brugt op.

Det hele sker i ferskvand.

 

Samme proces i saltvand ville danne klor og oxygen ved plus og brint ved minus.

Og denne gas er giftig.

Så vandsænderdeling med stræm fra en bælgemaskine kan sagtens producere brint, men der produceres samtidig tåger af gas med ilt og klor.

Vandsønderdeling til havs kæver derfor tilførsel af ferskvand. Selvom der er vand nok rundt om.

Et apparat til vandsønderdeling kaldes et elektrolyseapparat. Hvor man i glas kan opfange ilt og brint separat fra hver elektrode.

Blandes gasserne får man knaldgas. Der ved antændelse giver et mindre brag. Jo mere gas des kraftigere. Bruger man vekselstrøm så udvikles der direkte knaldgas.

Et brændselselement er et apparat, hvor der ved tilførsel af ilt til den ene elektrode og brint til den anden skabes en spændingsforskel , der giver jævnstrøm (altså plus og minus ligesom på et batteri).

Man kan også hente ilten fra luften og kun tilbøre brint.

Jo mere brint des bedre kører elementet.

CH4 er methan, der har 4 brintatomer, mens H2 er almindelig brint , der har to brintatomer.

Brændselselementer kører derfor bedre på methan end ren brint.

Men methan indeholder også kul ( C ), der efterhånden stopper porerne på elementet.

Så tit og ofte skal porerne bræses rene for kulstøv. Ellers går processen i stå.

Så brug af brændselsceller og elektrolyse har hver sine problemer.

Førstnævnte har stadig tekniske problemer, som man håber kan løses.

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen